Οικονομία

Ισχυρό το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων για την πράσινη μετάβαση

Η «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ

 «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Έντονο είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Η «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ και υλοποείται στο πλαίσιο δύο υποδράσεων: Την υποδράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και την υποδράση «Πράσινος Μεσχηματισμός ΜμΕ».

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί για την εν λόγω δράση ανέρχεται σε 4.434, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν €677 εκατ. με δημόσια δαπάνη €316 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 3.056 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη €211 εκατ., ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι €312 εκατ.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 1.378 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη €105 εκατ., ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι €88 εκατ. και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, προσαυξημένου κατά 20%.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αντίστοιχα, για τη δράση "Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ", μέχρι 09/06/2023 είχαν υποβληθεί 1.277 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν €714 εκατ., με δημόσια δαπάνη σχεδόν €327 εκατ.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί εννιακόσιες 943 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη σχεδόν €246,7 εκατ., ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι €234 εκατ.

Αναλυτικά, η δημόσια δαπάνη αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για την ανωτέρω κατηγορία περιφερειών ανέρχεται σε €90,1 εκατ., ενώ η δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε €117 εκατ.

Αντίστοιχα, η δημόσια δαπάνη αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε €156,5 εκατ. ενώ η δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε €117 εκατ. και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία Περιφερειών.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 334 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη €80 εκατ. και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis), προσαυξημένου κατά 20%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις δράσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr ).

Δείτε επίσης