Οικονομία

Μειώνεται η τιμή του ρεύματος από τον Οκτώβριο

Από το φθινόπωρο έρχονται τα κυμαινόμενα τιμολόγια που θα εμπεριέχουν τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Ρεύμα, τιμή ρεύματος, τιμολόγια ρεύματος, τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, κυμαινόμενα τιμολόγια, Ρήτρα Αναπροσαρμογής, κόστος ενέργειας, Ενέργεια, ελληνική οικονομία, Οικονομία
Αρθρογράφος: Νίκος Ρογκάκος
Από Νίκος Ρογκάκος

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Νέα μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος έρχεται από τον Οκτώβριο, αφού ήδη δρομολογείται η αλλαγή που προβλέπει κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, που θα συνδέονται απευθείας με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής ή θα εμπεριέχουν Ρήτρα Αναπροσαρμογής. Με δεδομένο ότι οι τιμές του ηλεκτρισμού παγκοσμίως έχουν υποχωρήσει κάτω ακόμη και από τα προ κρίση επίπεδα οι μειώσεις των τιμολογίων θεωρούνται δεδομένες, εφόσον δεν προκύψει μία νέα κρίση.

Στα ρυθμιστικά μέτρα που αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), για την προστασία των οικιακών καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων μέχρι 25 kVA, κατά τη φάση μετάβασης στο παλαιό καθεστώς, περιγράφονται αναλυτικά οι τύποι των τιμολογίων που θα ισχύσουν. Τα μέτρα αυτά τέθηκαν από την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουνίου, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εκτός από τα σταθερά τιμολόγια (ίδια τιμή προμήθειας για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης), στην αγορά θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες κυμαινόμενων τιμολογίων:

• Για προγράμματα με ανακοίνωση τιμής την 1η κάθε μήνα. Η τιμή χρέωσης θα αφορά στο μήνα εφαρμογής (π.χ. τον Οκτώβριο), και θα προκύπτει από μεθοδολογία βάσει δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς προηγούμενων μηνών. Το πόσοι θα είναι οι μήνες αφήνεται στη βούληση κάθε προμηθευτή. Ουσιαστικά, στα προγράμματα αυτά, η τιμή χρέωσης θα αλλάζει κάθε μήνα και θα στηρίζεται στη διακύμανση των χονδρεμπορικών τιμών προηγούμενων μηνών, που θα εκκαθαρίζονται την πρώτη μέρα του μήνα τιμολόγησης.

• Για προγράμματα με ανακοίνωση τιμής μετά το μήνα εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται το αργότερο έως και δύο μήνες μετά, δηλαδή η τιμή του Οκτωβρίου θα μπορεί να γνωστοποιείται έως και τον Δεκέμβριο. Θα στηρίζεται και αυτή στη διακύμανση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος που θα ισχύουν τους δύο επόμενους μήνες από το μήνα εφαρμογής, και θα εκκαθαρίζονται μέχρι και την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα.

• Για προγράμματα δυναμικής τιμολόγησης. Απευθύνονται επί της ουσίας σε ένα πολύ μικρό κομμάτι των καταναλωτών, αυτών που διαθέτουν «έξυπνους» μετρητές.

Προσυμφωνημένοι συντελεστές προσαύξησης

Η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι όσα τιμολόγια θα στηρίζονται στο ρίσκο της χονδρεμπορικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανέναν άλλο μηχανισμό αναπροσαρμογής. Όσα θα βασίζονται σε Ρήτρα Αναπροσαρμογής θα πρέπει οι συντελεστές προσαύξησης να είναι προκαθορισμένοι και σταθεροί, να αναφέρονται στη σύμβαση και να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκειά της. Στην περίπτωση τυχόν αλλαγής θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα ο καταναλωτής.

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΑΕΥ υποδεικνύει στους προμηθευτές να αναφέρουν ρητά τόσο στη σύμβαση προμήθειας όσο και στους λογαριασμούς, στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων, τον μαθηματικό τύπο που θα διαμορφώνει την τιμή χρέωσης, είτε αυτή είναι Ρήτρα Αναπροσαρμογής είτε συγκεκριμένο μέγεθος της αγοράς (απευθείας σύνδεση με χονδρεμπορική τιμή). Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να είναι ίδια όσο θα διαρκεί η σύμβαση.

Η ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου των συμβάσεων προγραμμάτων για το ηλεκτρικό ρεύμα που προσφέρουν οι προμηθευτές, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν ενσωματώνουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έχει υποδείξει η Αρχή.

Χωρίς πέναλτι για τον πελάτη η αλλαγή παρόχου

Η ΡΑΑΕΥ έχει αυστηρούς κανόνες και για τους προμηθευτές, που πρέπει να τους τηρούν κατά γράμμα. Στα «πρέπει» για τους προμηθευτές συγκαταλέγονται και τα εξής:

1. Οποιαδήποτε υπαγωγή πελάτη σε πρόγραμμα προϋποθέτει τη συναίνεσή του, που θα αποτυπώνεται με την υπογραφή σύμβασης προμήθειας.
2. Εάν ο καταναλωτής επανέλθει σε πρόγραμμα που είχε πριν από την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού τιμολόγησης και δεν έχουν αλλάξει οι όροι του, τότε ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη του.
3. Εάν έχουν αλλάξει οι όροι τιμολόγησης στο παλιό πρόγραμμα που είχε ο καταναλωτής, τότε ο προμηθευτής οφείλει να τον ενημερώσει 60 ημέρες πριν από τις τροποποιήσεις, με επιστολή. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου.
4. Εάν ο προμηθευτής αποφασίσει να αλλάξει μονομερώς και καταχρηστικά το παλιό πρόγραμμα πελάτη του και να τον υπαγάγει σε διαφορετικό από αυτό που είχε, υποχρεούται αμελλητί να προχωρήσει στην υπογραφή νέας σύμβασης, που θα περιλαμβάνει με διαφάνεια και σαφήνεια τους νέους όρους τιμολόγησης.

Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αλλάξει προμηθευτή χωρίς πέναλτι πριν από τη λήξη της σύμβασης, εάν έχει κυμαινόμενο τιμολόγιο. Κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης γι’ αυτού του είδους τα προγράμματα θεωρείται καταχρηστική, σύμφωνα με την Αρχή.

Τέλος, αναφέρεται ότι η έκδοση των λογαριασμών για όσους πελάτες δεν επιθυμούν e-bill (ηλεκτρονικό λογαριασμό) είναι δωρεάν. Χρεώσεις για αποστολή έγχαρτων λογαριασμών είναι απολύτως παράνομες, λέει η ΡΑΑΕΥ.

Δείτε επίσης