Οικονομία

Αυξάνεται διαρκώς ο ρόλος των Εγγυοδοτικών Φορέων στην χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Γενική Συνέλευση, καθώς και η ετήσια Σύνοδος του AECM φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-ΗDB

χρήματα, λεφτά, χρηματοδότηση
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Με εντυπωσιακή συμμετοχή 160 συνέδρων από το εξωτερικό και μεγάλη επιτυχία στις εργασίες, ολοκληρώθηκε η υψηλού επιπέδου ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας AECM (European Association of Guarantee Institutions) στην Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση, καθώς και η ετήσια Σύνοδος του AECM φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-ΗDB, η οποία εκπροσωπείται στη διοίκησή του από την Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αθηνά Χατζηπέτρου.

Η CEO της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του AECM και πρόσφατα εκλέχτηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Communication and Marketing.

Η πορεία και η ανάπτυξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας τα τελευταία δύο χρόνια επιδοκιμάστηκαν με ενθουσιασμό από τα μέλη του φορέα, με εξαιρετικά θετικά σχόλια και τον χαρακτηρισμό της HDB ως «πρότυπο».

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη απλούστευσης νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και στην πράσινη μετάβαση και την υιοθέτηση κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις.

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB ανακοίνωσε τη δωρεάν διάθεση δύο καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων προς δοκιμαστική χρήση στα μέλη του AECM, αποδεικνύοντας την προώθηση της βιωσιμότητας και της καινοτομίας στη χώρα μας μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και δράσεων.

Πρόκειται για τα νέα ψηφιακά εργαλεία που γεννήθηκαν στην HDB και δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με δύο επιλεγμένες εταιρίες του Elevate Greece

  1. ESG TRACKER

Το ESG Tracker by HDB που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Resnovae αποτελεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης συγκεντρωτικών δεδομένων ESG σε ζητήματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και με βάση την οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω του εργαλείου αυτού, οι ΜμΕ κυρίως εταιρείες θα μπορούν να καταγράφουν βάσει ESG κριτηρίων το στάδιο βιώσιμης ανάπτυξης που βρίσκονται, να απαντούν σε επιλεγμένα κριτήρια ESG και να συγκρίνουν την επίδοσή τους σε θέματα ESG με αυτήν των άλλων εταιριών του ίδιου κλάδου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν μία σχετική αναφορά (Report) χρήσιμο για τις ίδιες αλλά και για περαιτέρω χρήση του σε όσους φορείς θέλουν να παρουσιάσουν την επιχείρηση τους.

" Σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι η κάθε επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) μπορεί μέσω του HDB ESG Tracker, να παρακολουθεί τη διαχρονική της εξέλιξη στους ESG δείκτες προκειμένου να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα που θα βελτιώσουν την αξιολόγησή της.

Μέσα από μια απλή, γρήγορη και φιλική προς το χρήστη διαδικασία, η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να "ξεκινήσει" την ενσωμάτωση και την καταγραφή των κριτηρίων ESG και να εκπαιδευτεί "στην πράξη" στη δημοσιοποίηση αναφορών βιωσιμότητας.

  1. INNOVATION SCORECARD

Το SOFIA Innovation Scoring by HDB που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Renvis αποτελεί μέρος μιας εναλλακτικής διεργασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης (Credit / Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable).

Το SOFIA Innovation Scoring είναι ένα καινοτόμο επιχειρηματικό εργαλείο για τη βαθμολόγηση της Καινοτομίας των επιχειρήσεων και διευκολύνει τις επιχειρήσεις:

- να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση

- να αυξήσουν την τραπεζική τους αποδοτικότητα

- να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων

Βοηθά την βαθμολόγηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από Τράπεζες, Funds, VCs.

Ιδιαίτερη εντύπωση αλλά και ικανοποίηση προκάλεσαν στους συνέδρους, οι επίκαιρες παρεμβάσεις του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank Ανδρέα Αθανασόπουλου και της Γενικής Διευθύντριας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρίκλειας Απαλαγάκη.

Ο κ. Αθανασόπουλος ανέλυσε με στοιχεία την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα του εγγυητικού μέσου, ειδικά σε μια περίοδο συρρίκνωσης της προσφοράς πιστώσεων από μεγάλες επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της η κα Απαλαγάκη παρουσίασε την αξιοσημείωτη επιτυχία του προγράμματος στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης.

Από την δική του πλευρά, ο Κωνσταντίνος Μακέδος Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ το οποίο επίσης είναι μέλος του AECM, παρουσίασε στους συνέδρους αναλυτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την σταθερή ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον κατέδειξε τα αποτελέσματα που ήδη έχουν επιτευχθεί στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών του ΤΜΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB, χάρη στην τεχνογνωσία και τη δέσμευση των δύο φορέων για παροχή των σύγχρονων εργαλείων στήριξης της επιχειρηματικότητας και διαρκούς αύξησης θέσεων εργασίας.

Στην τριήμερη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη της Διοίκησης της HDB ο Πρόεδρος - Γιώργος Ζαββός, ο οποίος υποδέχτηκε εκ μέρους του ΔΣ της HDB τα μέλη του AECM σε επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, η CEO - Αθηνά Χατζηπέτρου, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Παντελής Τζωρτζάκης και κορυφαία στελέχη εγγυοδοτικών φορέων απ' όλο τον κόσμο, όπως o Guy Selbherr - President of AECM, η Marjut Falkstedt - Chief Executive, European Investment Fund (EIF), η Nagla Bahr - President of the Euro-Mediterranean Guarantee Network (EMGN) and Managing Director, Credit Guarantee Company, Egypt.

Ο AECM είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος φορέας, που αποτελείται από 47 μέλη, σε 30 διαφορετικές χώρες.

Δείτε επίσης