Οικονομία

Περισσότεροι από 131.644 άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ

Για ιστορικό ρεκόρ κάνει λόγο η Υπηρεσία

ΔΥΠΑ,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Περισσότεροι από 131 χιλιάδες άνεργοι κατάφεραν να βρουν δουλειά μέσω των προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), σε διάστημα σχεδόν τεσσάρων ετών.

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, τονίζοντας ότι τα προγράμματα της βοήθησαν να βρουν χιλιάδες άνθρωποι δουλειά κυρίως γυναίκες και νέους, τετραπλασιάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των ωφελουμένων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, ωφελήθηκαν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε 46 μήνες, 131.644 άνεργοι σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου 2019 έως 31 Μαΐου 2023, 131.644 άνεργοι απασχολήθηκαν, μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, σχεδόν τετραπλασιάζοντας συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια τον ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και νέας επιχειρηματικότητας.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ για την απασχόληση των ανέργων

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΔΥΠΑ, που ανέλυσε στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα:

- 82.490 άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, 30.267 νέοι άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ 18.887 άνεργοι δημιούργησαν νέες επιχειρήσεις, μέσω επιχορήγησης της ΔΥΠΑ.

- 55% των ωφελουμένων κατοικεί και εργάζεται σε περιοχές εκτός της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

- 60% των ωφελουμένων αφορά σε γυναίκες, ενώ το 44% σε νέους έως 29 ετών. Οι νέες γυναίκες έως 29 ετών αντιπροσωπεύουν το 28% των ωφελουμένων.

- 66% των ωφελουμένων είναι απόφοιτοι έως και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι πτυχιούχοι αποτελούν το 34%. Το 41% αφορά σε αποφοίτους Λυκείου.

- 58% των ωφελουμένων ήταν άνεργοι έως 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

- 91% των ωφελουμένων απασχολήθηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι). Το 33% απασχολήθηκε σε επιχειρήσεις της κατηγορίας «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», το 15% σε επιχειρήσεις του κλάδου «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», το 9% σε επιχειρήσεις «Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», 9% και στη «Μεταποίηση» και το 8% σε επιχειρήσεις «Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας».

Η έκθεση «Ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Απασχόλησης 2019-2023, Ιούνιος 2023» είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/storage/statistika-stoikheia/meletes-analyseis/ekthesh-ofeloumenoi-proghrammaton-apaskholisis-dypa-2019-2023-iunios-2023.pdf.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr.

Δείτε επίσης