Οικονομία

Επενδυτικά πλάνα για Γεωργία – Κτηνοτροφία

Τα σχέδια αφορούν σε ίδρυση νέας εγκατάστασης, σε επέκταση υφιστάμενης, σε εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας

Γεωργία, Κτηνοτροφία, χρηματοδότηση, Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022, Επενδυτικά πλάνα, επενδύσεις, υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αρθρογράφος: Γιώργος Αγιασοφίτης
Από Γιώργος Αγιασοφίτης

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Στον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής, τα οποία μπορούν να ενισχυθούν από τον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, προχώρησαν με κοινή τους απόφαση οι υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκρέκας και Λευτέρης Αυγενάκης. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό (θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας.

Tο ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ. Ειδικότερα, το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί:

- Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
- Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
- Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του νόμου 4887/2022 μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα:

α) Στον τομέα Φυτικής Παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη - ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.ά.).

β) Στον τομέα Ζωικής Παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 4056/2012 (Α' 52).
Συγκεκριμένα, υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν:

- Βοοτροφικές μονάδες.
- Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
- Χοιροτροφικές μονάδες.
- Μονάδες μονόπλων.
- Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
- Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
- Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
- Σηροτροφικές μονάδες.
- Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
- Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
- Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:
• Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής.
• Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα.
• Συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά στις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων.
• Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.
• Στον τομέα Φυτικής Παραγωγής υπάγονται, επίσης, επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις. Eπίσης, στις επιλέξιμες δραστηριότητες της απόφασης αυτής περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια του φυτού της φαρμακευτικής κάνναβης, με το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται να είναι ενιαίο και να αφορά τη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας (παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας του φυτού και της μεταποίησης για την παραγωγή ελαίου).

Δείτε επίσης