Οικονομία

Έρχεται με 200 εκατ. ευρώ το Εξοικονομώ - Επιχειρώ

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού

 Εξοικονομώ - Επιχειρώ, εξοικονομώ για επιχειρήσεις 2023
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Εντός του επομένου διαστήματος αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ - Επιχειρώ", στόχος του οποίου είναι τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Advertisement

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. ευρώ και θα κατανέμεται διακριτά σε 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο Τουρισμού

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, είναι μεταξύ άλλων οι εξής παραμβάσεις:

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες

επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters)

επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες

επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών

εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

• συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Δείτε επίσης