Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ειδικό γραφείο για φορολογική ενημέρωση και συμβουλές σε επενδυτές

Τι αναφέρει η απόφαση Πιτσιλή

ΑΑΔΕ: Ειδικό γραφείο για φορολογική ενημέρωση και συμβουλές σε επενδυτές
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στη σύσταση ειδικού γραφείου για ενημέρωση και συμβολές σε επενδυτές για το καθεστώς φορολογίας και τις υποχρεώσεις προς την εφορία και για καταγραφή των εμποδίων για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές με στόχο την άρση τους προχωρά η ΑΑΔΕ με απόφαση του διοικητή Γ. Πιτσιλή.

Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε. έχει συστήσει στην ΑΑΔΕ να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού γραφείου πληροφόρησης και συμβουλευτικής για φορολογικά ζητήματα σε όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα καθώς αντίστοιχα γραφεία που λειτουργούν ήδη στην Ε.Ε έχουν βοηθήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη απόφαση οι αρμοδιότητες του γραφείου υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας είναι:

- Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ και στις αντίστοιχες διαδικασίες. Δηλαδή θα ενημερώνει για τις μορφές εταιρειών που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία, τις φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και απλά θέματα χορήγησης ΑΦΜ και τη σύσταση εταιρείας.

-Η εκπόνηση προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας

-Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφορίες και οδηγίες προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης

- Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

- Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

- Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

- Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Επίσης η ΑΑΔΕ προχωρά στη σύσταση διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προσδιορισμού Φορολογικού Κενού (Δ.Ο.Μ.Π.Φ.Κ.) που θα εκπονεί μελέτες, αναλύσεις και εκτιμήσεις για τη διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων και τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα θα χαρτογραφεί και θα αναλύει τις αποκλίσεις στην απόδοση των φόρων (Tax Gap Analysis) και θα υποβάλλει προτάσεις για τον περιορισμό του «φορολογικού κενού»

Δείτε επίσης