Οικονομία

Τι προτείνει ο ΣΕΒ για τη διασφάλιση προβλέψιμου-ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας

Στόχος η διασφάλιση προβλέψιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις για την αποφυγή συρρίκνωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων

σεβ, σεβ προτασεισ, σεβ επιτροπη ενεργειασ, κοστοσ ενεργειασ, ενεργειακο κοστοσ, ενεργοβορεσ βιομηχανιεσ, Ενέργεια, Κόστος ενέργειας, Ενεργειακό κόστος, Ενεργοβόρες επιχειρήσεις, Αγορά ενέργειας, Προτάσεις ΣΕΒ, Επιτροπή Ενέργειας του ΣΕΒ, Σύνδεσμος Επιχει
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Τρία πεδία παρεμβάσεων που πρέπει να υλοποιηθούν σε υψηλή προτεραιότητα, ώστε να διαμορφωθεί ένα προβλέψιμο και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας με βράχυ-μεσοπρόθεσμη διάρκεια ανέδειξε χθες η Επιτροπή Ενέργειας του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, παρουσία της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κας Αλεξάνδρας Σδούκου.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), οι τιμές ενέργειας, παρά την περιστασιακή μείωσή τους, παραμένουν και αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Συνεπώς, η διασφάλιση ενός προβλέψιμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις απέναντι στις συνεχείς διακυμάνσεις είναι όρος επιβίωσής τους και διευκολύνει μια επιτυχημένη μετάβαση σε χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Αποτελεί προϋπόθεση για να αποφευχθεί η συρρίκνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και η απώλεια θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (όπως και στην υπόλοιπη ΕΕ). Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέες ανησυχίες για ανατροπές στις τιμές ενέργειας διεθνώς, πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε., ήδη, λαμβάνουν δραστικότερα μέτρα για τη διασφάλιση ανταγωνιστικών και προβλέψιμων τιμών ενέργειας ώστε να περιορίζουν, για μεσοπρόθεσμο διάστημα, τις υπαρξιακές αβεβαιότητες στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ ζητεί τις εξής παρεμβάσεις:

Α. Συγκράτηση του κόστους ενέργειας, μέσα από την έγκαιρη καταβολή της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 για τα έτη 2021-2030 για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, την άσκηση πίεσης στην Ε.Ε. για επέκταση για το 2024 και 2025 των μέτρων του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης (TCTF), τη λειτουργία αυτοτελούς μηχανισμού αποζημίωσης διαθεσιμότητας ευέλικτης ζήτησης, την προσαρμογή του καθεστώτος χρεώσεων χρήσης συστήματος (ΑΔΜΗΕ) και δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) στις ανάγκες των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, αντιστάθμιση μέρους του κινδύνου/κόστους διαμόρφωσης (shaping cost) των πράσινων PPAs.

Β. Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Η επιτάχυνση των έργων υποδομών και διασυνδέσεων για τη δημιουργία επιπλέον ηλεκτρικού χώρου είναι επίσης επιβεβλημένη. Οι καθυστερήσεις στα έργα αυτά δυσχεραίνουν τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας ενέργειας (PPAs), την σύνδεση νέων ΑΠΕ στο δίκτυο αλλά και την επέκταση του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), ειδικά όταν οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας παραμένουν ιδιαίτερα κοστοβόρες χωρίς σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέλος, πρέπει να διευκολυνθούν οι πράσινες επενδύσεις μικρότερης κλίμακας σε ΜμΕ ώστε όλοι οι κλάδοι και τα επιχειρηματικά μεγέθη να είναι αποδέκτες των ωφελειών της πράσινης μετάβασης.

Γ. Πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την άρση της επιβολής «τέλους διέλευσης» φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία. Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της Βουλγαρίας για επιβολή «τέλους διέλευσης» €10,2/MWh στις χώρες που προμηθεύονται ρωσικό Φ/Α μέσω αυτής αναμένεται να έχει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε όλους τους κλάδους, μεγέθη επιχειρήσεων και καταναλωτές στην Ελλάδα. Είναι αναγκαίο η χώρα μας να θέσει το θέμα στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., μιας και παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο. Εξάλλου, και άλλες χώρες έχουν ήδη διατυπώσει ανάλογες ενστάσεις.

Σε συνέχεια της συνάντησης, ενεργοποιείται κοινή Ομάδα Εργασίας, μεταξύ του ΥΠΕΝ και της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΒ που θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα θέματα αυτά.

Δείτε επίσης