Οικονομία

Για ποιους ελεύθερους επαγγελματίες «κουρεύεται» ο λογαριασμός της εφορίας

Οι τελικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις φόρο- εκπτώσεις και τις απαλλαγές

Για ποιους ελεύθερους επαγγελματίες «κουρεύεται» ο λογαριασμός της εφορίας
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης για δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους προβλέπουν οι διορθώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο νομοσχεδίου που βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Βουλή και στο οποίο αναμένεται να συμπεριληφθούν εκπτώσεις από το τεκμαρτό εισόδημα για τα εποχικά επαγγέλματα.

Ειδικότερα το πακέτο των ελαφρύνσεων περιλαμβάνει:

- Μείωση για όλους κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος με το ποσό να περιορίζεται στα 325 ευρώ από 650 ευρώ που είναι σήμερα ενώ για όσους διατηρούν υποκαταστήματα το τέλος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ από 600 ευρώ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχική ρύθμιση το τέλος περιορίζονταν κατά 25% για όσους δηλώσουν εισόδημα χαμηλότερο από το ελάχιστο τεκμαρτό και κατά 50% για ίσο η υψηλότερο

- Δραστικό περιορισμό της προσαύξησης της ελάχιστης αμοιβής λόγω τζίρου. Πλέον η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επι του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ (ετήσιος τζίρος 35.000 ευρώ – μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ΚΑΔ 25.000 ευρώ = 10.000 ευρώ). Συνεπώς η προσαύξηση 5% θα εφαρμοστεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η προσαύξηση εφαρμόζεται κατά τρόπο πιο αναλογικό και με μικρότερη επιβάρυνση για τους υπόχρεους. Η προηγούμενη ρύθμιση προέβλεπε προσαυξήσεις 30%, 70% και 100% ανάλογα με το ύψος του τζίρου

- «Κούρεμα» κατά 50% του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής για όσους παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής), για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα γ) οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και για γονείς πολύτεκνων οικογενειών. Υπενθυμίζεται ότι το μειωμένο κατά 50% τεκμήριο ισχύει για όσους ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους ενώ από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται πλήρως οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες καθώς και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

- Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής πέραν από τους λόγους που ισχύουν ήδη και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό (ασθένεια, ανωτέρα βία, κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσουν την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής τους για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού

Επίσης στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-5.000).

Τέλος όσον αφορά στην έκπτωση φόρου για όσους προχωρούν σε ανακαινίσεις κατοικιών από το 2024 το νέο καθεστώς προβλέπει ότι οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι όλες οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δαπάνες να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

Δείτε επίσης