Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Χωρίς αναδρομικότητα το «μπόνους» έως 3.000 ευρώ

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της αμοιβής - Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Φοροδιαφυγή: Χωρίς αναδρομικότητα το «μπόνους» έως 3.000 ευρώ
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Χρηματική αμοιβή έως 3.000 ευρώ θα λάβουν οι φορολογούμενους που από δω και πέρα μέσω της εφαρμογής appodixi στο κινητό αποκαλύπτουν περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου από επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μαϊμού-αποδείξεις καθώς το μέτρο δεν έχει αναδρομική ισχύ όπως προκύπτει από τη ρύθμιση του φορολογικού νομοσχεδίου.

Την ίδια ώρα εξετάζεται η χορήγηση του μπόνους και στους φορολογούμενους που «καρφώνουν» περιπτώσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η σχετική διάταξη για τη χρηματική επιβράβευση των φορολογούμενων που καταγγέλλουν κρούσματα φοροδιαφυγής ορίζει τα εξής:

- Αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας σε βάρος οντότητας μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ. ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

- Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.

- Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι η ΑΑΔΕ προχώρησε σε νέα έκδοση της εφαρμογής appodixi η οποία θα αναγνωρίζει το QRCode των ΦΗΜ που έχουν αναβαθμιστεί περιλαμβάνοντας πλέον και την ημερομηνία και ώρα έκδοσης του παραστατικού

Παράλληλα αντιμέτωποι με πρόστιμα που φθάνουν έως 100.000 ευρώ θα βρεθούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίοι μετά από έλεγχο εντοπιστούν να χρησιμοποιούν «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές για να κρύψουν τζίρο από την εφορία.

Ειδικότερα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

- Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

- Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Δείτε επίσης