Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Όλες οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές από το τεκμήριο

Τι προβλέπουν οι τελικές ρυθμίσεις για το καθεστώς φορολογίας

φορολογικό νομοσχέδιο διορθώσεις, διορθωσεις φορολογικο νομοσχεδιο, ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογικό νομοσχέδιο, ελευθεροι επαγγελματιες φορολογικο νομοσχεδιο
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Φορολογικό νομοσχέδιο: Για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται η και καταργείται μετά και τις τελευταίες διορθώσεις της κυβέρνησης στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες, Πέμπτη (07/12) στη Βουλή.

Ειδικότερα το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

-επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

-επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

-γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

-γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

-γονείς πολύτεκνων οικογενειών

-εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Επίσης το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 4 χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% για 5 χρόνια ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση το τζίρο τα περίπτερα αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Μειωμένο τεκμήριο θα ισχύσει και για επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα, όπως τα κυλικεία στα σχολεία καθώς θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό χρόνο δραστηριότητας δηλαδή με δωδεκατημόρια.

Παράλληλα, για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά αυτά θα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Έτσι σε περίπτωση που το τεκμήριο για έναν επαγγελματία είναι 12.000 ευρώ και έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 5.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 7.000 ευρώ (12.000-5.000).

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμήριο θα έχουν οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες και οι επαγγελματίες με δραστηριότητα έως τρία χρόνια

Επισημαίνεται ότι το νέο καθεστώς φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών προβλέπει ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση:

- τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για τη προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

- το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

- το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Πάντως το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ

Δείτε επίσης