Οικονομία

ΑΑΔΕ: Διεύρυνση του οπλοστασίου για αδήλωτα εισοδήματα και τζίρο

Σε ποιες νέες περιπτώσεις θα εφαρμοστούν τo 2024 οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου

εισοδηματα, αδηλωτα εισοδηματα τζιρος, τζιρος, ααδε αδηλωτα εισοδηματα, έλεγχος σε επιχειρησεις εισοδηματα, εισοδήματα έλεγχος επιχειρήσεις, επιχειρήσεις έλεγχος εισοδήματος, επιχειρησεις τζιρος εισοδηματα ελεγχος, τεχνικες ελεγχου εισοδηματα
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Την επέκταση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και τζίρου ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με το νέο φορολογικό νόμο.

Ειδικότερα οι φορολογικές αρχές (π.χ. ΑΑΔΕ) θα ενεργοποιούν τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και στις ακόλουθες 4 περιπτώσεις:

-Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.

- Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.

-Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων.

-Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση μετά από δύο προσκλήσεις.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός

Σύμφωνα με το νόμο έμμεσες τεχνικές είναι οι εξής:

Η αρχή των αναλογιών: Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Η αρχή ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου: Η τεχνική προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

Η αρχή της καθαρής θέσης του φορολογούμενου: Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

Η αρχή της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών: Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.Η αρχή του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά: Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

Δείτε επίσης