Οικονομία

Επαγγελματικά Ταμεία: Μεγάλη προϋπηρεσία, μικρή φορολόγηση

Τι αλλάζει στους συντελεστές στα ΤΕΑ - Τι προβλέπει για τις εισφορές το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

συνταξη, συνταξιοδοτικο, συνταξη γηρατος, εξτρα συνταξη, επικουρικη συνταξη, επικουρικη συνταξη εφκα, τεκα, ταμεια επαγγελματικησ ασφαλισησ, απονομή επικουρικήσ σύνταξησ, Σύνταξη, Συνταξιοδοτικό, Ασφαλιστικό νομοσχέδιο, Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, θεσμικό
Αρθρογράφος: Αλέξανδρος Οικονομόπουλος
Από Αλέξανδρος Οικονομόπουλος

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) περιλαμβάνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Ταυτόχρονα, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη διευκόλυνση ίδρυσης ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες, χωρίς να απαιτείται κλαδική/επαγγελματική συνάφεια μεταξύ τους.
Οι νέοι συντελεστές φορολόγησης των Επαγγελματικών Ταμείων διαμορφώνονται ως εξής:

- Μέχρι 5 έτη ασφάλισης προβλέπεται 20% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 10% για τη σύνταξη.
- Για 5 έως 10 έτη ασφάλισης προβλέπεται 15% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 7,5% για τη σύνταξη.
- Για 10 μέχρι 20 έτη ασφάλισης προβλέπεται 10% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 5% για τη σύνταξη.
- Για 20 έτη ασφάλισης και άνω, προβλέπεται 5% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 2,5% για τη σύνταξη.

Να σημειωθεί πως οι εισφορές προς τα ΤΕΑ και τα ασφάλιστρα για ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων (ΟΑΣ) παραμένουν αφορολόγητες, θεσπίζεται, όμως, ανώτατο όριο (πλαφόν). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εισφορές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ετησίως και σωρευτικά (στην περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερα ΤΕΑ ή ΟΑΣ):

α) Για τους μισθωτούς, το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος του εργαζομένου από μισθωτή εργασία.

β) Για τους μη μισθωτούς, το ποσό των 20.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν:

- Στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των ΤΕΑ.

- Στην καθιέρωση ενός πρότυπου καταστατικού.

- Στη διευκόλυνση ίδρυσης ΤΕΑ από περισσότερους εργοδότες (πολυεργοδοτικά ΤΕΑ), χωρίς να απαιτείται κλαδική/επαγγελματική συνάφεια μεταξύ τους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε μικρότερες επιχειρήσεις να εντάσσουν τους εργαζομένους τους στην επαγγελματική ασφάλιση.

- Στη θέσπιση κανόνων χρηστής διακυβέρνησης, για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τα ΤΕΑ.

- Στην ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης των ΤΕΑ και την καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων.

- Στην αναβάθμιση της εποπτείας των ΤΕΑ, η οποία από 1/1/2025 ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να διασφαλιστεί η οργανωτική και επιχειρηματική επάρκεια των ΤΕΑ, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στο θεσμό και να συγκεντρωθεί η εποπτεία σε μία ενιαία Αρχή κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

- Στην ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση των προϊόντων της προαιρετικής συλλογικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης (ΤΕΑ και ομαδικά ασφαλιστήρια).

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου επεσήμανε πως «σχεδόν 21 χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου σχετικού νόμου, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης δεν είχε την εξέλιξη που θα επιθυμούσαμε».

Όπως υπογράμμισε, «η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη χαμηλότερη συμμετοχή εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλιση, ενώ και τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό διαχείριση από τα Επαγγελματικά Ταμεία είναι πολύ χαμηλά».

Ειδικότερα, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε πως «στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον το 28,8% των εργαζομένων είναι ενταγμένο σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης, ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν συμπεριλάβουμε και τους εργαζόμενους που καλύπτονται από Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συνταξιοδοτικά Συμβόλαια, το σύνολο των εργαζομένων που συμμετέχουν στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης δεν ξεπερνά το 3% των εργαζομένων». Και αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις που τώρα μπαίνουν σε εφαρμογή για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι Οργανισμοί Ιδιωτικού Δικαίου, προαιρετικού χαρακτήρα, που ιδρύονται από εργοδότες ή επαγγελματικές οργανώσεις και παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές (πέρα από αυτές που παρέχει η υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση). Οι συνταξιοδοτικές αυτές παροχές μπορεί να καταβάλλονται είτε περιοδικά (όπως για παράδειγμα με τη μορφή μηνιαίων συντάξεων) είτε εφάπαξ.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική, ενώ τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. Στην πράξη κάθε ασφαλισμένος αποκτά ατομικό «κουμπαρά» στον οποίο καταβάλλει τις εισφορές που προβλέπονται στο καταστατικό του ΤΕΑ, οι οποίες στη συνέχεια επενδύονται. Εφόσον συμπληρώσει το ηλικιακό όριο ή/και τον αριθμό ετών ασφάλισης που προβλέπει το καταστατικό του ΤΕΑ, λαμβάνει τη συνταξιοδοτική παροχή που υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και των αποδόσεων. Τα Επαγγελματικά Ταμεία μπορούν να προσφέρουν, επίσης, συμπληρωματικές, προς τις συνταξιοδοτικές, παροχές, όπως για παράδειγμα παροχές για την περίπτωση ασθένειας, ένδειας ή θανάτου.

Όσον αφορά στις εισφορές, κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ορίζει στο καταστατικό του το εύρος εισφορών που δύναται να καταβάλει ο εργαζόμενος ή/και ο εργοδότης – εφόσον υπάρχει διπλή χρηματοδότηση. Οι καταβληθείσες εισφορές πιστώνονται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, τον οποίον θα μπορεί να παρακολουθεί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (όπως παρακολουθεί σήμερα τον τραπεζικό του λογαριασμό).

Οι παροχές που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος υπολογίζονται στη βάση του σωρευμένου ποσού εισφορών και αποδόσεων των επενδύσεών τους, αφαιρουμένων τυχόν δαπανών διαχείρισης, και μπορεί να λάβει τη μορφή εφάπαξ παροχής ή σύνταξης. Στην πράξη, όσο μεγαλύτερο το ποσό που έχει αποταμιευθεί στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου και όσο υψηλότερη η απόδοση των επενδύσεών του, τόσο μεγαλύτερη παροχή θα λάβει.

Προϋπόθεση λήψης της παροχής από το ΤΕΑ είναι είτε η συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης, είτε η συμπλήρωση του 67ου έτους, ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης, είτε η συμπλήρωση του 55ου έτους, με 20 χρόνια ασφάλισης. Εάν ο ασφαλισμένος πληροί κάποια από τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν και εξακολουθεί να εργάζεται, μπορεί να λάβει μέχρι το 50% του ποσού που έχει σωρευθεί στον ατομικό του λογαριασμό, αφήνοντας το υπόλοιπο για να συνεχίσει να επενδύεται.

Να σημειωθεί πως με την προωθούμενη ρύθμιση θα προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη ασφαλισμένους στα ΤΕΑ. Ειδικότερα, για τα σωρευμένα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων μέχρι την ψήφιση του νόμου εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες φορολογικές διατάξεις και οι υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων όσον αφορά στα ηλικιακά όρια.

Δείτε επίσης