Οικονομία

Τέσσερις ανατροπές στη φορολογία των Airbnb φέρνει το 2024

Τι προβλέπει το νέο φορολογικό καθεστώς για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

ακινητα, κατοικια, airbnb, φορολογια, βραχυχρονιεσ μισθωσεισ, φπα, φοροσ εισοδηματοσ, περιβαλλοντικο τελοσ, τελοσ ανθεκτικοτητασ, ιδιωκτητεσ ακινητων, φορολογηση, κλιματικη κριση, μισθωσεισ ακινητων, Τέλος Παρεπιδημούντων, Περιβαλλοντικό Τέλος ακίνητα, Ai
Αρθρογράφος: Κώστας Αντωνάκος
Από Κώστας Αντωνάκος

Αναδημοσίευση από την «Βραδυνή της Κυριακής»

Νέο φορολογικό καθεστώς για πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του 2024, με επιβολή τελών και ΦΠΑ και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου εισοδήματος. Παράλληλα, αυστηροποιούνται τα πρόστιμα για όσους κρύβουν ακίνητα και έσοδα, και μπαίνουν περιορισμοί στη διάρκεια των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Με τη νέα ρύθμιση, σε 141.452 ακίνητα που ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα θα επιβληθεί Τέλος Παρεπιδημούντων και Περιβαλλοντικό Τέλος, ενώ 7.500 φορολογούμενοι που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα θα υποχρεωθούν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές, Τέλος Επιτηδεύματος και ΦΠΑ, από το πρώτο ακίνητο, και θα φορολογηθούν με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και όχι με την κλίμακα των ενοικίων όπως γίνεται σήμερα.

Ο χάρτης των ακινήτων

Στο μητρώο της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα, τα οποία ανήκουν σε 107.719 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Από αυτά:

- 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα.

- 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα.

- Έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα.

- Τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

Οι βασικές αλλαγές

Ειδικότερα οι φορο-αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1-1-2024 είναι οι ακόλουθες:

1. Επιβάλλεται Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντωνύψους 0,5% επί των εσόδων, υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και το οποίο εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

2. Επιβάλλεται Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, που ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, το διάστημα από Μάρτιο έως Οκτώβριο, ενώ για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το Τέλος ορίζεται σε 0,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ., το Τέλος αυξάνεται στα 10 ευρώ. Το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Το Τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής. Επισημαίνεται ότι το Τέλος αφορά όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

3. Υποχρεούνται σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 7.440 φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τρία ή περισσότερα ακίνητα ο καθένας, και συνολικά 30.329 ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι καθίστανται επιχειρήσεις και θα καταβάλλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, το Τέλος Επιτηδεύματος και το ΦΠΑ, από το πρώτο ακίνητο. Επίσης, για τους συγκεκριμένους τα ελάχιστα ποσά των μισθωμάτων που θα πρέπει να δηλώσουν στην Εφορία το 2025 θα υπολογισθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και θα φορολογούνται με συντελεστές 9%-44%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ θα επιβαρύνονται και με Τέλος Επιτηδεύματος. Σημειώνεται ότι με το σημερινό καθεστώς τα ποσά των μισθωμάτων φορολογούνται ως εισοδήματα από ακίνητα, με την αυτοτελή κλίμακα και με συντελεστές από 15% έως 45%.

4. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στο διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Το πρόστιμο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της σχετικής εγκυκλίου της ΑΑΔΕ δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Πέραν της φορολογίας υπάρχουν και αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του Airbnb. Συγκεκριμένα, τίθεται όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης για να λογίζεται ως βραχυχρόνια, το όριο, όμως, αυτό δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στο χρόνο, αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Για παράδειγμα, θα επιτρέπεται η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 μέσα στη χρονιά, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Πάντως, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να τεθούν γεωγραφικοί περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση, για λόγους προστασίας της κατοικίας. Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου και επιβολή χρονικού πλαφόν 60-90 ημερών στη μίσθωση κάθε ακινήτου ανάλογα με την περιοχή.

Δείτε επίσης