Οικονομία

Airbnb: Γλιτώστε πρόστιμα και έξτρα φόρο

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η δυνατότητα των υπόχρεων για διορθώσεις στις δηλώσεις

Airbnb: Γλιτώστε πρόστιμα και έξτρα φόρο
Αρθρογράφος: Κώστας Αντωνάκος
Από Κώστας Αντωνάκος

Αναδημοσίευση από τη «Βραδυνή της Κυριακής»

Τον ελεγκτικό κλοιό στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb σφίγγει η ΑΑΔΕ, με πλοηγό τα αναλυτικά στοιχεία από τις διεθνείς πλατφόρμες για τη οικονομική ταυτότητα των ιδιοκτητών και διαχειριστών, και πριν από την έλευση της Εφορίας οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τσεκάρουν διεξοδικά την εικόνα τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ, για να αποφύγουν «τσουχτερά» πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Όσοι το 2023 εισέπραξαν ενοίκια έχουν τη δυνατότητα έως τις 28 Φεβρουαρίου να ελέγξουν τις δηλώσεις τους, και εφόσον εντοπίσουν λάθη, κενά η παραλείψεις, στα στοιχεία των ακινήτων και των εισοδημάτων τους να τα διορθώσουν, καθώς με βάση αυτά προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση.

Μάλιστα, με βάση το νόμο μπορούν να διορθωθούν λανθασμένες καταχωρήσεις δεδομένων που αφορούν λοιπούς δικαιούχους εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.ά., χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) και χωρίς την επιβολή προστίμου.

Οι φορολογούμενοι που μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου δεν «κλειδώσουν» στο Μητρώο της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του 2023 κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις, ακόμα και εάν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Παράλληλα, για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης μέχρι και το 2023, το ποινολόγιο προβλέπει πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φθάνουν έως 20.000 ευρώ.

Πιο «τσουχτερές» έγιναν οι κυρώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2024, καθώς με το νέο καθεστώς επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Παράλληλα, για τις πλατφόρμες που δεν θα υποβάλουν πληροφορίες ή θα υποβάλουν ανακριβείς - ελλιπείς πληροφορίες ή δεν συνεργάζονται με τη Φορολογική Διοίκηση τα πρόστιμα φθάνουν έως 500.000 ευρώ.

Οι κινήσεις των φορολογούμενων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, καθώς η ΑΑΔΕ ετοιμάζει νέο γύρο διασταυρώσεων για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων με βάση τα αναλυτικά στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που θα αποστείλουν έως τις 26 Φεβρουαρίου οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO.

Τα δεδομένα που θα έχουν στα χέρια τους οι ελεγκτικές Αρχές περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, όνομα και κατόχου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, το εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι που καταβλήθηκαν, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, σύνολο των ετησίων ενοικιάσεων (διανυκτερεύσεων) της κάθε καταχώρησης κ.ά.

Έτσι, η ΑΑΔΕ θα έχει πλήρη εικόνα για το είδος, την περιοχή και την έκταση των ακινήτων που εκμισθώνονται, το ύψος των εσόδων που αποφέρουν στους διαχειριστές και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, και με εξπρές διασταυρώσεις θα αποκαλύπτει περιπτώσεις φορολογούμενων που αποκρύπτουν από την Εφορία το πραγματικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν έχουν εγγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ), και δηλώνουν ψευδή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και τη διάρκεια εκμίσθωσης.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023 τα μισθώματα που δηλώθηκαν στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων ανήλθαν σε 677 εκατ. ευρώ από 510 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022, εμφανίζοντας αύξηση κατά 167,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι αρχικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Μητρώο από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανήλθαν σε 1.695.957 από 1.247.904 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2022.

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η αύξηση κατά 36% του αριθμού των δηλώσεων και των εισοδημάτων οφείλεται και στην υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Vrbo (Expedia), που ενισχύει το οπλοστάσιο του ελεγκτικού μηχανισμού για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων.

Όσον αφορά στο χάρτη του Airbnb, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα).

Από αυτά, 27.367 ακίνητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα και 141.452 ακίνητα σε 102.422 φυσικά πρόσωπα, από τα οποία 94.982, ή το 92,7%, κατέχουν έως 2 ακίνητα, και 7.440 τρία ή περισσότερα ακίνητα, με το συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται σε 30.329.

Σημειώνεται ότι με το νέο φορολογικό νόμο, από την 1η Ιανουαρίου του 2024 επιβάλλονται Τέλος Παρεπιδημούντων και Περιβαλλοντικό Τέλος σε 141.452 ακίνητα που ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα, ενώ 7.500 φορολογούμενοι με τρία ή περισσότερα ακίνητα θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση το νέο ΚΑΔ και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, Τέλος Επιτηδεύματος και ΦΠΑ.

Επίσης, τα ελάχιστα ποσά των μισθωμάτων που θα πρέπει να δηλώσουν στην Εφορία το 2025, θα υπολογισθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και θα φορολογούνται με συντελεστές 9%-44%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ θα καταβάλουν και Τέλος Επιτηδεύματος.

Δείτε επίσης