Πολιτική

Συνάντηση Πατούλη με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Η πανδημία, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και η ανάπτυξη κοινών δράσεων στο επίκεντρο

ÂÏÕËÇ - ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÇÓ ÕÐÏÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇ ÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÁÍÈÑÙÐÙÍ ÔÇÓ ÅÉÄÉÊÇÓ ÌÏÍÉÌÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ, ÍÅÏËÁÉÁÓ ÊÁÉ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÙÍ ÔÏÕ ÁÍÈÑÙÐÏÕ (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού Covid -19, η διαχείριση έκτακτων καιρικών φαινομένων, η αντιμετώπιση καταστροφών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, καθώς και θέματα μεταρρυθμίσεων και ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού, βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανού.

Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στη Χαλκίδα, συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχιση της συνεργασίας και ανάπτυξη κοινών δράσεων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Με αφορμή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για θέματα όπως η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και η προστασία της ζωής και της περιουσίας τους από φυσικές καταστροφές. Με το συνάδελφο Φ. Σπανό έχουμε μια αγαστή συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί προκειμένου να αναπτύξουμε κοινές δράσεις και προγράμματα που θα έχουν στο επίκεντρό τους πρωτοβουλίες και πρακτικές εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας».

Δείτε επίσης