Πολιτική

Τι λέει ο νόμος για τους πολιτικούς αρχηγούς- ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιρειών

Ο Στέφανος Κασσελάκης παραδέχθηκε ότι είναι ιδιοκτήτης εταιρειών με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας πως αν απαγορεύεται θα τις πουλήσει

Στέφανος Κασσελάκης, Πολιτικοί Αρχηγοί, Εταιρείες,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Ο Στέφανος Κασσελάκης μετά από σχετικό δημοσίευμα ιστοσελίδας παραδέχθηκε σήμερα ότι έχει εταιρείες στο εξωτερικό. Δήλωσε δε, ότι «θα τις πουλήσω, αν ο νόμος με αφορά».

Τον αφορά τελικά ο νόμος; Μπορεί κάποιος, όπως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να είναι αρχηγός κόμματος και να έχει παράλληλα στην κατοχή του μία εταιρεία;

Ο νόμος 3213/2002 περί «πόθεν έσχες» (Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων) στο άρθρο 8 ορίζει ότι: Απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα στον πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και σε όσους λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους.

Οι ποινές για τις εταιρείες

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου του εν λόγω νόμου ορίζεται ότι μία τέτοια παράβαση - άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία- , που έχει έδρα στο εξωτερικό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Επιπλέον, με την ίδια ποινή τιμωρείται και η «κατά παράβαση της παραγράφου 2 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε: α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013».

Οι επόμενες κινήσεις και η προθεσμία για τις εταιρείες

Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι από τη δημοσίευση του νόμου κα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών ο πολιτικός αρχηγός ή άλλο πρόσωπο που κατέχει μία θέση, όπως αυτές που ορίστηκαν παραπάνω, υποχρεούται να μεταβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη.

Μάλιστα, προστίθεται ότι: «η μεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν αίρει το αξιόποινο για τις ήδη συντελεσθείσες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν σε εταιρείες που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων, όπως ισχύουν».

Η απάντηση Κασσελάκη

Δείτε επίσης