Σπορ

ΟΑΚΑ: Οι χώροι που κρίθηκαν ασφαλείς και επαναλειτουργούν

Μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις το Υπ. Αθλητισμού διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους τρεις χώροι ξαναδίνονται σε λειτουργία

ΟΑΚΑ, επαναλειτουργία, υπουργείο Αθλητισμού, αίθουσες, τεχνική έκθεση, έρευνα, έλεγχος
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Διευκρινίσεις για την απόφαση επαναλειτουργίας τριών εκ των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, που είχαν κλείσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, δίνει υπό τη μορφή δέκα ερωτο-απαντήσεων το Υπουργείο Αθλητισμού.

Μέσω αυτών, ξεκαθαρίζεται ότι η επαναλειτουργία της αίθουσας «Γ. Κασσιμάτης», των γραφείων διεύθυνσης και υπηρεσιών στο κεντρικό στάδιο και της υπόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Ποδηλατοδρόμιο είναι ασφαλής, με βάση την πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, υπό τις προϋποθέσεις που αυτή περιγράφει.

Παράλληλα, όμως, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης επιβεβαιώνει τη Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τα προβλήματα στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα στο Κεντρικό Στάδιο, χωρίς να προβαίνει σε εκτιμήσεις σχετικά με το χρόνο που θα απαιτηθεί προκειμένου το Στάδιο να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Αυτό θα γίνει πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΤΕΕ και την παράδοση της επόμενης Έκθεσης Εμπειρογνωμοσύνης, όπου θα περιγράφονται οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Οι 10 ερωτοαπαντήσεις για την επαναλειτουργία τριών χώρων στο ΟΑΚΑ

1. Ποια μέρη του ΟΑΚΑ αφορά η έκθεση του ΤΕΕ και με τι παραδοχές έγινε;

Η πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του ΤΕΕ καταλήγει σε προτάσεις για:

Α. Την αίθουσα «Γιώργος Κασιμάτης» στο κεντρικό Στάδιο

Β. Τα γραφεία διεύθυνσης και υπηρεσιών στο κεντρικό Στάδιο

Γ. Την υπόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Ποδηλατοδρόμιο.

Το υπό εξέταση ζητούμενο είναι η ύπαρξη ασφαλούς διέλευσης για την είσοδο, παραμονή και έξοδο στους παραπάνω χώρους, οι οποίοι δεν σχετίζονται ως προς τη στατική τους επάρκεια με τα δύο στέγαστρα Καλατράβα.

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι κρίνεται «ασφαλής η πρόσβαση και η λειτουργία αυτών των χώρων» (με τους απαραίτητους περιορισμούς στη χωρητικότητα της αίθουσας Κασιμάτη -εξαιτίας των ειδικών σημείων εισόδου/εξόδου της- κατά τη διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων από τους χρήστες της).

2. Είναι ασφαλές από άποψη στατικής επάρκειας να λειτουργήσουν συγκεκριμένοι χώροι του Σταδίου όταν η Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ και το Υπουργείο αναγνωρίζουν ότι τα Στέγαστρα δεν πληρούν τις κανονιστικές προδιαγραφές στατικής επάρκειας;

Σύμφωνα με το ΤΕΕ είναι ασφαλές. Το Υπουργείο αποδέχεται τις επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες και Μελέτες των απόλυτα σχετικών με το αντικείμενο Επιστημόνων. Στην υπό εξέταση περίπτωση το ΤΕΕ, μέλη του οποίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο γνωμοδοτεί πως οι συγκεκριμένοι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν με απόλυτη ασφάλεια υπό σαφείς προϋποθέσεις, καθώς δεν επηρεάζονται από τα δύο Στέγαστρα. Οι προϋποθέσεις που θέτει το ΤΕΕ περιγράφουν τις ασφαλείς διελεύσεις προς τους τρεις χώρους.

3. Υπάρχουν πρώτα ευρήματα από την μελέτη του ΤΕΕ για την στατική επάρκεια του Στεγάστρου; Μπορεί, όπως δόθηκε άδεια λειτουργίας για τους συγκεκριμένους χώρους, να επαναλειτουργήσει και το Στάδιο με προσωρινές παρεμβάσεις στο Στέγαστρο;

Η πρώτη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του ΤΕΕ για το Στέγαστρο του Κεντρικού Σταδίου επιβεβαιώνει τη Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την ανάγκη αφαίρεσης των πολυκαρβονικών, λόγω της φθοράς τους από το μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που τοποθετήθηκαν.

Σχετικά με τη δυνατότητα επαναλειτουργίας του Σταδίου η πρώτη Έκθεση δεν κάνει καμία αναφορά. Θα αναμένουμε τις επόμενες.

4. Η μελέτη του ΤΕΕ ολοκληρώθηκε σε 25 μέρες ενώ αυτή του ΤΑΙΠΕΔ κράτησε αρκετούς μήνες. Καθυστέρησε η μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ ή έγινε πολύ σύντομα του ΤΕΕ;

Να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για Μελέτη του ΤΕΕ, αλλά για Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του, επί της ήδη ολοκληρωμένης Μελέτης σχετικά με την στατική επάρκεια των πέντε μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα (Στέγαστρο Κεντρικού Σταδίου, Στέγαστρο Ποδηλατοδρομίου, Αγορά, Τοίχος των Εθνών και Πύλες) και των πολυκαρβονικών των Στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα!

Η Μελέτη που παρήγγειλε το ΤΑΙΠΕΔ και αφορά σε μία συνολική εκτίμηση ΟΛΩΝ των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα, περαιώθηκε σε κάτι λιγότερο από 10 μήνες (Δεκέμβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2023).

Διαπίστωσε ως γνωστόν, ότι τα Στέγαστρα Καλατράβα του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονταν στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας, γι’ αυτό και λήφθηκε η απόφαση αναστολής λειτουργίας αυτών των δύο εγκαταστάσεων και των όμορων χώρων τους.

Επιπλέον, οι Εκθέσεις Εμπειρογνωμοσύνης του ΤΕΕ, επί της Μελέτης, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μόλις παραδόθηκε η πρώτη Έκθεση, η οποία καταλήγει σε προτάσεις για συγκεκριμένους χώρους των δύο εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Θα ακολουθήσουν και άλλες Εκθέσεις.

5. Τι εκκρεμεί ως παραδοτέο από την Έκθεση του ΤΕΕ και πότε θα παραδοθεί;

Εκκρεμεί επόμενη Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης για τον έλεγχο των δύο Στεγάστρων (Κεντρικό Στάδιο και Ποδηλατοδρόμιο) και με ποιες προϋποθέσεις - παρεμβάσεις θα καταστούν λειτουργικές και οι υπόλοιποι χώροι στις εγκαταστάσεις που τελούν σε αναστολή. Θα παραδοθεί όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ΤΕΕ.

6. Η Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ αναγνώριζε ότι οι συγκεκριμένοι χώροι είναι ασφαλείς ή όχι; Αν ναι, γιατί δεν τους κρατήσατε σε λειτουργία εξαρχής;

Η Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ αφορούσε τα δύο Στέγαστρα Καλατράβα (Κεντρικό Στάδιο και Ποδηλατοδρόμιο) και αναγνώρισε στατική ανεπάρκεια σε αυτά, όχι στα υπόλοιπα κτήρια.

Μέχρι η κυβέρνηση να λάβει, ως όφειλε, νεότερη ανεξάρτητη γνωμοδότηση, έπραξε το αυτονόητο και αποφάσισε να αναστείλει αμέσως τη λειτουργία των δύο εγκαταστάσεων, χωρίς καμία εξαίρεση με γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων και αθλουμένων. Οι συγκεκριμένοι χώροι έκλεισαν διότι βρίσκονται πλησίον των Στεγάστρων και οι χρήστες τους (Ομοσπονδίες αθλημάτων και σωματεία, με προπονήσεις και αγώνες) διαμοιράστηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις ανά την Αττική και η δραστηριότητά τους συνεχίστηκε κανονικά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση διαβίβασε τάχιστα τη Μελέτη στο ΤΕΕ, το πλέον αρμόδιο να αποφανθεί για το κατά πόσον και τί μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Οι χώροι αυτοί πλέον ξανανοίγουν μετά από την εισήγηση του ΤΕΕ ότι είναι ασφαλής η χρήση τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όσον αφορά στην πρόσβαση σε αυτούς.

7. Για πόσο διάστημα θα μείνουν ανοιχτοί οι συγκεκριμένοι χώροι; Θα χρειαστεί να ξανακλείσουν;

Οι συγκεκριμένοι χώροι θα μείνουν ανοιχτοί και δε θα χρειαστεί να ξανακλείσουν. Θα επαναλειτουργήσουν αμέσως μόλις διευθετηθούν από το ΟΑΚΑ οι ασφαλείς διελεύσεις για την είσοδο/έξοδο στους παραπάνω χώρους, όπως ορίζονται στην Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του ΤΕΕ.

8. Οι εργασίες ανακαίνισης του ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του Έργου του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθεταν ούτως ή άλλως αναστολή της λειτουργίας του κατά τη διάρκεια τους -ανεξαρτήτως των ευρημάτων στα Στέγαστρα- ή μπορούν να εκτελεστούν και εν λειτουργία;

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι Εκθέσεις του ΤΕΕ, θα προσδιοριστεί αν οι εκάστοτε εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα μπορούν να εκτελεστούν εν λειτουργία τους ή θα πρέπει αυτή να ανασταλεί προσωρινά.

9. Με τα νέα δεδομένα θα χρειαστούν περισσότερος χρόνος και πόροι για την ανακαίνιση του ΟΑΚΑ; Μπορεί να ολοκληρωθεί το Έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 57 εκατ. ευρώ εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το ΤΑΑ;

Έως ότου να ολοκληρωθούν όλες οι Εκθέσεις Εμπειρογνωμοσύνης του ΤΕΕ δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε ο χρόνος ούτε οι πόροι που τυχόν θα απαιτηθούν.

10. Ποιες είναι οι ειδικότερες παρεμβάσεις που εισηγείται το ΤΕΕ ώστε να είναι απολύτως ασφαλής η επαναλειτουργία των τριών χώρων στο Ποδηλατοδρόμιο και στο Κεντρικό στάδιο;

Η ύπαρξη ασφαλούς διέλευσης για την είσοδο/έξοδο στους παραπάνω χώρους, δηλαδή διέλευσης που δεν επηρεάζεται από τα δύο Στέγαστρα. Οι συγκεκριμένοι είσοδοι/έξοδοι θα έχουν σαφή σήμανση/καθοδήγηση.

Δείτε επίσης