Τουρισμός

ΕΕ: Ανακοίνωσε τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα 2022-2030 για τον τουρισμό

Tο Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε ένα πολυετές σχέδιο εργασίας της Kομισιόν για την στήριξη, προστασία και ανάπτυξη του τουριστικού τομέα

ΕΕ: Ανακοίνωσε τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα 2022-2030 για τον τουρισμό
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Την έκθεση με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζουν την «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030», η οποία περιλαμβάνει ένα πολυετές σχέδιο εργασίας της ΕΕ για την περίοδο 2022-2030, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, τις δημόσιες αρχές, την Κομισιόν και τους ενδιαφερόμενους φορείς ή οργανισμούς να συνεργαστούν για να γίνει ο τουριστικός τομέας της Ευρώπης πιο «πράσινος», βιώσιμος, ανθεκτικός και πιο ψηφιοποιημένος ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών.

Η σχετική έκθεση υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «αποτελεί κορυφαίο προορισμό τόσο για τους διεθνείς επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της». Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) είχε ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα του τουρισμού και οδήγησε σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος και θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα της ΕΕ επηρεάστηκαν από την πανδημία το 2020, είτε με προσωρινή αναστολή εργασίας, είτε με αλλαγή συνθηκών εργασίας, είτε με άλλες μεταβολές, συμπεριλαμβανομένου και των περικοπών θέσεων σε ορισμένες ειδικότητες.

«Αν και ο τομέας άρχισε να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για την δημοσιοποίηση της συμφωνίας του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ, «η στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επηρέασε αρνητικά την παροχή και την προσιτή τιμή των ταξιδιωτικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών, τόσο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες. Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, ο υψηλός πληθωρισμός και το κόστος των καυσίμων καθιστούν επίσης τα ταξίδια πιο ακριβά».

Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνεται «η “Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030” είναι σημαντική και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας του τουριστικού τομέα και, ταυτόχρονα, ανάπτυξης ενός μελλοντικού οράματος για την αξιοποίηση της προθυμίας πολλών Ευρωπαίων να αλλάξουν τις ταξιδιωτικές και τουριστικές τους συνήθειες, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες και υπεύθυνες».

Στα συμπεράσματα της έκθεσης ξεχωρίζουν τα εξής:
1. Η ΕΕ αποτελεί κορυφαίο προορισμό τόσο για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες όσο και από τους πολίτες των χωρών-μελών της,
2. Το 2019 (δηλ. πριν από την πανδημία COVID-19) το τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ αντιπροσώπευε το 12,9 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και το 15,8 % της απασχόλησης,
3. Εξαιτίας των επιπτώσεις της πανδημίας, τα έσοδα ορισμένων υποτομέων του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν έως και κατά 80% της καθαρής τους αξίας,
4. Περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ έχουν ήδη «επηρεαστεί» στον τουριστικό τομέα από το 2020,
5. Το τουριστικό οικοσύστημα αποτελείται από διάφορους οικονομικούς τομείς, οι οποίοι έχουν τις δικές τους ειδικές τομεακές προσεγγίσεις, όπου πάνω από το 99 % είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

«Από την εποχή του Μάρκο Πόλο, τα ταξίδια και η ανακάλυψη νέων προορισμών είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τη διεύρυνση των οριζόντων μας. Για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα αυτού του τομέα, ο οποίος διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο στις οικονομίες μας, παρουσιάσαμε μια σειρά δράσεων που θα διευκολύνουν τη μετάβαση στον πράσινο και ψηφιακό τουρισμό» δήλωσε μετά την δημοσίευση του σχεδίου της «Νέας Ατζέντας για τον Τουρισμό» ο Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Τσεχίας, Γιόζεφ Σίκελα.

Στην ανακοίνωση της Κομισιόν επισημαίνεται ακόμα: «Ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη και μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, χάρη στις οριζόντιες οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του και στο υψηλό ποσοστό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα "Ο τουρισμός στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία: βιώσιμος, ανθεκτικός, ψηφιακός, παγκόσμιος και κοινωνικός", που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 27 Μαΐου 2021, κάλεσαν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να σχεδιάσουν ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό 2030/2050. Τα παρόντα συμπεράσματα έρχονται ως απάντηση σε αυτό το αίτημα, περιλαμβάνοντας ένα σχέδιο εργασίας της ΕΕ με εθελοντικές δράσεις που πρέπει να προωθηθούν».

Τέλος, στην ειδική έκθεση συμπεριλαμβάνεται και το «Πολυετές σχέδιο εργασίας της ΕΕ για την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον τουρισμό 2030» μαζί με τα παραρτήματα και τις ειδικές σημειώσεις για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τους εμπλεκόμενους φορείς του τουριστικού τομέα.

Αυτό το σχέδιο περιέχει προτάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες σε 5 τομείς προτεραιότητας:
α) Ενεργοποιητικό πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης
β) «Πράσινη μετάβαση»
γ) Μετάβαση: Ψηφιακή μετάβαση
δ) Ανθεκτικότητα και ένταξη
ε) Δεξιότητες και υποστήριξη για τη μετάβαση

Όπως αναφέρεται σχετικά στην εισαγωγή της παρουσίασης των τομέων προτεραιότητας στην σημερινή έκθεση που δόθηκε στην δημοσιότητα: «Το συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο εργασίας της ΕΕ για το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό 2030 περιγράφει εθελοντικές συγκεκριμένες δράσεις για τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, την Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος να αναλάβουν και να ενθαρρύνουν, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους αρμοδιοτήτων τους. Οι προτεινόμενες δράσεις και τα αποτελέσματα παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση για την παρακολούθηση της προόδου της Ατζέντας σε πέντε τομείς προτεραιότητας. Εκτός αν ισχύει διαφορετικά διευκρινίζεται, η ημερομηνία-στόχος για τα αποτελέσματα ακολουθεί το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον τουρισμό 2030».

Διαβάστε όλη την έκθεση του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.

Δείτε επίσης