Τουρισμός

Ανάπτυξη και στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις φέρνουν οι εκθέσεις της ΔΕΘ-Helexpo

Σύμφωνα με έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θεωρούν ότι έχουν θετικές οικονομικές και τουριστικές επιδράσεις στην πόλη

Θεσσαλονίκη: Τουριστική ανάπτυξη και στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις φέρνουν οι εκθέσεις της ΔΕΘ-Helexpo
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Πολλαπλά οφέλη προσφέρουν οι εκθέσεις της ΔΕΘ-Helexpo στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) που βασίστηκε σε απαντήσεις των κατοίκων της πόλης και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Event and Festival Management».

Σύμφωνα με την άποψη της πλειονότητας των κατοίκων της συμπρωτεύουσας που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα, οι εκθέσεις της ΔΕΘ-Helexpo «φέρνουν» πρωτίστως τουριστική ανάπτυξη και στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα στηρίζουν τη δικτύωση με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και τονώνουν την εξαγωγική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση μία κλίμακα από το 1 (καθόλου σημαντική) ώς το 5 (πολύ σημαντική), οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα για τις επιπτώσεις των εκθέσεων στην πόλη τους, έδωσαν βαθμό 3,97 στη «δυνατότητα των εκθέσεων να ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη» και 3,79 στην «στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων» ενώ βαθμολόγησαν με 3,74 την δυνατότητα «επαφής των τοπικών επιχειρήσεων με μεγάλες διεθνείς εταιρείες» και πολυεθνικούς ομίλους.

Πολύ υψηλές ήταν και οι βαθμολογίες στους τομείς της «τόνωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας» (3,70), της ανταλλαγής τεχνογνωσίας (3,67), της «ενίσχυση της απασχόλησης» (3,67), της «τόνωσης του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού» (3,59) και τέλος της «προσέλκυσης επενδύσεων» (3,54) στην συμπρωτεύουσα.

Συνολικά, οι θετικές οικονομικές επιδράσεις των εκθέσεων βαθμολογούνται από τους πολίτες με 3,71 στα 5, έναντι 3,73 για τις κοινωνικο-πολιτιστικές και 3,28 για τις κοινωνικές, ενώ αντίθετα οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως λιγότερο σημαντικές με 2,35/5 και οι περιβαλλοντικές με 2,97. Ως προς τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το κυκλοφοριακό συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (3,59) και ακολουθεί η ηχορύπανση (2,76).

Αντιθέτως, η έρευνα έδειξε πως «οι κάτοικοι δεν θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι η εκθεσιακή δραστηριότητα οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ενοικίων και των κατοικιών, των βασικών αγαθών και της παραβατικότητας και εγκληματικότητας».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ευρήματα προέρχονται από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από τον διδάσκοντα Δημήτριο Κουρκουρίδη, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή ΑΠΘ Ιωάννη Φραγκόπουλου και με τη συνεργασία του επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης Νικόλαου Καπιτσίνη.

Στην έρευνα συμμετείχαν ακόμα 50 εκθέτες και ισάριθμοι επισκέπτες εκθέσεων, καθώς και 15 εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ενώ οι απαντήσεις προήλθαν από δείγμα 1066 κατοίκων της πόλης.

Δείτε επίσης