Τουρισμός

Ολυμπία Αναστασοπούλου: O τουρισμός «πυροδότης» της ανάπτυξης για τη περιφέρεια

Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τόνισε την συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία στην ομιλία της κατά την διάρκεια συνεδρίου

Ολυμπία Αναστασοπούλου: O τουρισμός «πυροδότης» της ανάπτυξης για τη περιφέρεια
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στην σημασία του τουρισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία επικεντρώθηκε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασοπούλου κατά την διάρκεια της ομιλία της στο «11ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης» («Regional Growth Conference – RGC 2023»).

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:«Ο τουρισμός είναι ένας πυροδότης ανάπτυξης για πολλούς και για πολλά που ταυτόχρονα κινητοποιεί τις τοπικές αγορές σε όλες τα επίπεδα. Από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τις κατασκευές, από τις μεταφορές μέχρι την εστίαση.Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι ο συγκεκριμένος τομέας συμβάλλει σημαντικά τόσο στη μεγέθυνση του εθνικού μας προϊόντος, όσο και στον κρίσιμο τομέα της απασχόλησης, όπως και στις επενδύσεις».

Επίσης, τόνισε ότι «ο βασικός σχεδιασμός της Πολιτείας», δηλαδή, «το ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα» είναι σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου, την διατήρηση του φυσικού κάλλους, όπως και την οικονομική μετεξέλιξη των τοπικών κοινωνικών στη χώρα μας.

Ειδικότερα για την συνολική επίδραση του τουριστικού τομέα η Ολυμπία Αναστασοπούλου υπογράμμισε:«Οι επιδράσεις που ασκεί ο τουρισμός είναι πολύμορφες και πολλών τύπων, και έχουν σχέση με την οικονομική ταυτότητα ενός προορισμού, όπερ και διαπιστώνεται επίδραση στην απασχόληση, στο ισοζύγιο πληρωμών, στο συνάλλαγμα, στο περιβάλλον και στην κοινωνική συγκρότηση και δομή. Οι δαπάνες των τουριστών –τα έξοδά τους– συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργούν φορολογικά έσοδα για την τοπική κοινωνία και τον δημόσιο τομέα».

Όσον αφορά στην ενίσχυση των δραστηριότητων στον συγκεκριμένο κλάδο και την στρατηγική της κυβέρνησης για το ελληνικό τουρισμό η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης δήλωσε: «Για την εξασφάλιση της αειφορίας του προορισμού και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του προορισμού, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη, κι αυτό είναι ακριβώς το σημείο όπου όλοι μαζί, ιδιωτικός τομέας, κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Στην προσπάθειά μας αυτή, πολύτιμα εργαλεία αποτελούν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) σε κρίσιμα για την τουριστική ανάπτυξη έργα».

Τέλος, κατά την διάρκεια της ομιλία της στο «11ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης» («Regional Growth Conference – RGC 2023») η Ολυμπία Αναστασοπούλου ανέφερε για τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ), και αφορούν πρωτεύοντος στην «Διαχείριση Προορισμών» που είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές της «Πράσινης Ανάπτυξης», η οποία αποτελεί για την Ελλάδα προτεραιότητα αλλά και προϋπόθεση για το μέλλον:«Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών (DMMOs), όπως γίνεται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, εκμηδενίζουν τη γραφειοκρατία και εξορθολογίζουν την τουριστική ανάπτυξη. Δυο πεδία που μας απασχολούν ιδιαίτερα στο Υπουργείο Τουρισμού καθώς η ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας, η οποία δεν είναι μόνον περιβαλλοντική, αλλά και οικονομική και κοινωνική, είναι ζήτημα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα μας και ως εκ τούτου αποτελεί εθνική προτεραιότητα».

Δείτε επίσης