Τουρισμός

Ισχυρή αύξηση των τουριστικών εισπράξεων το επτάμηνο του έτους

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,6 δισ.

Ισχυρή αύξηση των τουριστικών εισπράξεων το επτάμηνο του έτους
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Διψήφια ποσοστά ανόδου έναντι της χρυσής χρονιάς του ελληνικού τουρισμού, το 2019, καταγράφουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2023 σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται έσοδα 10,32 δισ. ευρώ φέτος στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, έναντι 8,5 δισ. το 2022 αλλά και 9,11 δισ. το 2019. Ετσι η άνοδος με τα προ πανδημίας έσοδα φτάνει το 13,2%. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ιούλιο, τα έσοδα είναι φέτος 4,12 δισ. ευρώ και συγκρίνονται με 3,5 δισ. ευρώ πέρυσι και 3,7 δισ. ευρώ το 2019.

Τον Ιούλιο του 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μείωση κατά 135,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 827,5 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 14,4% σε τρέχουσες τιμές ( 5,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 14,8% σε τρέχουσες τιμές (-4,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 5,4% σε τρέχουσες τιμές (-7,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 1,1% (-1,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ τo ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον Ιούλιο του 2022, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 2,9% σε τρέχουσες τιμές (αύξηση 1,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 8,3% (-2,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μείωση κατά 1,4% ( 1,9% και -3,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 21,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, που αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, στον τομέα των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων.

Δείτε επίσης