«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Τελειώνει η γραφειοκρατία για τα άτομα με αναπηρία

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ καταργούν τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στις επιτροπές γιατρών

Τελειώνει η γραφειοκρατία για τα άτομα με αναπηρία
Αρθρογράφος: Βαγγέλης Γιακουμής
Από Βαγγέλης Γιακουμής

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελούν, πλέον, τη νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πια ηλεκτρονικά, μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ που ταλαιπωρούν δεκάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία.

Ο πολίτης θα επισκέπτεται μόνο μία φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασής του από τις επιτροπές γιατρών. Ειδικότερα:

-Τι αλλάζει με το νέο σύστημα;

Ο πολίτης θα υποβάλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί. Η πιστοποίηση που θα λαμβάνει, θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.

-Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕΠΑ;

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας», στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με τους κωδικούς Taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕΠΑ.

Δεν έχω πρόσβαση ο ίδιος στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κάποιος άλλος για λογαριασμό μου ή να υποβάλω αίτηση με κάποιο άλλο τρόπο;

Ναι, είτε εξουσιοδοτώντας κάποιον άλλον είτε επισκεπτόμενος ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης.

Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία. Μπορώ να υποβάλω εγώ την αίτηση;

Ναι, αναρτώντας στην πλατφόρμα ο ίδιος ή προσκομίζοντας στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση.

    Δείτε επίσης