«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Όλο το νέο ασφαλιστικό τοπίο - Ποιές εισφορές μειώνονται

Ποιοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του ασφαλιστικού

Όλο το νέο ασφαλιστικό τοπίο - Ποιές εισφορές μειώνονται
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μοσχολιός
Από Δημήτρης Μοσχολιός

Τέσσερις διατάξεις-«SOS» για τις ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που έχει ήδη δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί μέσα στο μήνα στη Βουλή.

Με μία ιδιαίτερα θετική διάταξη προβλέπεται επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τη μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους.

Στους μεγάλους κερδισμένους είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, που θα δουν αύξηση του μισθού τους μέσα από την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Αναλυτικά το νέο τοπίο στις ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Θεσπίζονται κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους. Το πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών αφορά επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών με μερική απασχόληση σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, για ένα χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής. Προσοχή:

- Ως ημέρα μετατροπής των συμβάσεων λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

- Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναγκαία προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η σύμβαση εργασίας να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους. Το 40% των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το υπουργείο Εργασίας με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και καθ’ όλη τη διάρκειά του, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ, και η ρύθμιση να τηρείται. Επίσης, πρέπει να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περίοδο της επιδότησης.

Διαβάστε περισσότερα στη «Βραδυνή της Κυριακής» που κυκλοφορεί από αυτό το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022

Δείτε επίσης