«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Οι τράπεζες θα αποζημιώνουν τα θύματα ηλεκτρονικής απάτης

Οι πολίτες που χάνουν τα χρήματά τους από την κλοπή των κωδικών τους θα τα παίρνουν πίσω, ακόμα και σε περίπτωση «βαριάς αμέλειας»

Οι τράπεζες θα αποζημιώνουν τα θύματα ηλεκτρονικής απάτης
Αρθρογράφος: Γιώργος Αγιασοφίτης
Από Γιώργος Αγιασοφίτης

Ισχυρό κίνητρο αλλά και υποχρέωση βελτίωσης των μηχανισμών ασφάλειας των συναλλαγών αποτελεί για τις τράπεζες η προωθούμενη ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με το «phishing».

Παράλληλα, η εν λόγω ρύθμιση παρέχει ένα ισχυρό πλέγμα ασφάλειας στους καταναλωτές που χάνουν τα χρήματά τους από την κλοπή των κωδικών τους, καθώς θα αποζημιώνονται ακόμα και στην περίπτωση που η απώλειά τους (σ.σ.: των κωδικών) προέρχεται από «βαριά αμέλεια». 

Η ρύθμιση που θα αλλάξει τα έως τώρα δεδομένα, περιέχεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020, «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», που βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου, στην περίπτωση θυμάτων phishing, «αν ο πληρωτής είναι καταναλωτής και εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε βαριά αμέλεια, ευθύνεται μέχρι του ανώτατου ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας και τις ειδικότερες περιστάσεις υπό τις οποίες το μέσο πληρωμής απωλέσθη, εκλάπη ή υπεξαιρέθηκε». Αυτό σημαίνει ότι αν το θύμα χάσει 10.000 ευρώ η τράπεζα πρέπει να του επιστρέψει τα 9.000 ευρώ, ακόμη και στην περίπτωση της βαριάς αμέλειας. Έως τώρα, στις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας οι τράπεζες δεν υποχρεώνονταν να αποζημιώσουν τους καταναλωτές, και συνέπεια αυτού, ήταν τα θύματα να προσφεύγουν στα δικαστήρια, κάτι το οποίο, ωστόσο, αποτελεί χρονοβόρα, και με μεγάλο κόστος, διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα στη «Βραδυνή της Κυριακής» που κυκλοφορεί από αυτό το Σάββατο 7 Ιανουαρίου

Δείτε επίσης