«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Με ποιο τρόπο θα ελέγξετε αντισεισμικά το σπίτι σας

Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ασφαλή είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1959

Με ποιο τρόπο θα ελέγξετε αντισεισμικά το σπίτι σας
Αρθρογράφος: Φάνης Καραμπατσάκης
Από Φάνης Καραμπατσάκης

Στον άμεσο αντισεισμικό έλεγχο περίπου 64.000 δημόσιων κτιρίων προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 30.000 κτίρια, κυρίως νοσοκομεία και σχολεία, τα οποία θα ελεγχθούν για την αντοχή τους σε περίπτωση σεισμού.

Συνολικά, ο έλεγχος για τους σεισμούς αφορά σε 80.000 κτίρια, με ιδιαίτερη έμφαση σε χώρους συνάθροισης κοινού ή κτίρια ειδικών λειτουργιών. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΑΣΠ, με την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι αρμόδιος για τα δημόσια κτίρια, ενώ οι ιδιώτες μπορούν να απευθυνθούν για πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο στον οποιονδήποτε μηχανικό, με μέσο κόστος τα 1.000 ευρώ για μία πολυκατοικία παλαιάς κατασκευής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, για το 95% των κτιρίων στα οποία θα γίνει πρωτοβάθμιος έλεγχος δεν θα χρειαστεί και δευτεροβάθμιος, διότι οι κατασκευές είναι σε αρκετά καλά επίπεδα. Η πλειονότητα των κτιριακών κατασκευών στην Ελλάδα, που οικοδομήθηκαν έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο μελετητής μηχανικός καλείται να αποτιμήσει αρχικά τη φέρουσα ικανότητα της υφιστάμενης κατασκευής και έπειτα να αποφασίσει, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, τη στρατηγική επέμβασης, η οποία πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη και οικονομικά βέλτιστη. Μεταξύ των λοιπών σημαντικών θεμάτων, μείζονος σημασίας είναι αυτό του προσδιορισμού της πραγματικής αντοχής του σκυροδέματος, αφού τα φαινόμενα διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισμού μπορούν να προκαλέσουν αποφλοίωση και ρηγμάτωση.

Συνοπτικά οι ενέργειες για την αποτίμηση της συμπεριφοράς - ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οι ακόλουθες:

-Οπτικός έλεγχος, ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες.
- Αποτύπωση φέροντος οργανισμού κτιρίου και αντιπαραβολή με τα σχέδια της άδειας (εφόσον είναι διαθέσιμα).
- Εύρεση πλήθους και διαμέτρων ράβδων οπλισμού στα φέροντα στοιχεία (μαγνητικές μέθοδοι, ακτινογράφηση κ.λπ.).
- Προσδιορισμός αντοχών και λοιπών ιδιοτήτων σκυροδέματος και οπλισμού.
- Διενέργεια μελέτης στατικής επάρκειας για την εκτίμηση της συμπεριφοράς της υφιστάμενης κατασκευής έναντι του μέγιστου αναμενόμενου μεγέθους σεισμού στην περιοχή.
- Εφόσον κριθεί απαραίτητη η ενίσχυση της κατασκευής, αποφασίζεται η στρατηγική επέμβασης στο κτίριο, σε συνεργασία με τους ενοίκους.
- Ενημέρωση/επικαιροποίηση της στατικής μελέτης, ώστε αυτή να περιλαμβάνει τα νέα ή ενισχυμένα φέροντα στοιχεία και έλεγχος - διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς
- Εφόσον πληρούνται οι αντισεισμικές απαιτήσεις για την ενισχυμένη, πλέον, κατασκευή, οριστικοποιείται η μέθοδος ενίσχυσης και ακολουθεί η κατασκευή. -

Διαβάστε περισσότερα στη «Βραδυνή της Κυριακής» που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 στα περίπτερα

Δείτε επίσης