«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Πώς θα διαγράψετε ή θα ρυθμίσετε οφειλές στα Ταμεία

Τριπλό παράθυρο με 72 ή 120 δόσεις και «σβήσιμο» χρεών 10ετίας

Ρυθμίσεις χρεών, 72 δόσεις, 120 δόσεις, Ταμεία
Αρθρογράφος: Δημήτρης Μοσχολιός
Από Δημήτρης Μοσχολιός

«Ανάσα» στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων δίνει μία σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν μπει σε εφαρμογή.

Όσοι χρωστούν στους ασφαλιστικούς φορείς έχουν τριπλό παράθυρο ευκαιρίας:

-Πρώτον, να αξιοποιήσουν την παλαιά ρύθμιση των 120 και των 72 δόσεων.

-Δεύτερον, να μπουν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022. 

-Τρίτον, να αξιοποιήσουν διάταξη που προβλέπει το «σβήσιμο» των μη βεβαιωμένων οφειλών ύστερα από μία δεκαετία. 

Η «Βραδυνή της Κυριακής» παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για τις ρυθμίσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι οφειλέτες στα Ταμεία. 

Αναβίωση των 120 δόσεων και των 72 δόσεων της περιόδου Covid. Το ευνοϊκό αυτό μέτρο αφορά όσους έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 είχαν απολέσει ευνοϊκές ρυθμίσεις ν. 4611/2019 (έως 120 δόσεις) και ν. 4756/2020 (COVID έως 72 δόσεις). Προσοχή! Οφειλέτες  που δεν είχαν ενταχθεί παλαιότερα στις εν λόγω ρυθμίσεις, δεν μπορούν να ενταχθούν τώρα. Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ έως την 31η Ιουλίου 2023. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν εγκαίρως, για να μη χάσουν αυτή τη δυνατότητα. 

Παράλληλα, προβλέπεται πως για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ρύθμισης δόσεων απαιτείται, επίσης, η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις. Οι λοιπές οφειλόμενες δόσεις μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης. Υπάρχει και μία ακόμα προϋπόθεση προκειμένου να αναβιώσουν οι παραπάνω ρυθμίσεις. Αυτή  είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων (αναλόγως της χρονικής περιόδου) τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Διαβάστε περισσότερα στη «Βραδυνή της Κυριακής» που κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Δείτε επίσης