«Η Βραδυνή της Κυριακής»

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας

Οι 21 παρεμβάσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Νέο Νομοσχέδιο, Εργασιακό νομοσχέδιο, νέες διατάξεις, νομοθετικές αλλαγές, νέο εργατικό πλαίσιο, απασχόληση, εργασία, υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρθρογράφος: Αλέξανδρος Οικονομόπουλος
Από Αλέξανδρος Οικονομόπουλος

Ένα ευρύ πακέτο εργασιακών ρυθμίσεων περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται είκοσι συν μία βασικές ρυθμίσεις, που, μεταξύ άλλων, αφορούν: τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε δύο εργοδότες, τη δοκιμαστική περίοδο (που δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες), τις συμβάσεις κατά παραγγελία, την παροχή κινήτρων για την ψηφιακή κάρτα κ.ά.

Από το υπουργείο αυτό που επισημαίνεται είναι πως προχωρά η Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, «για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Και αυτό που υπογραμμίζεται είναι πως με τις προωθούμενες ρυθμίσεις στόχος είναι να ενδυναμωθεί η θέση του εργαζόμενου, να αντιμετωπιστούν χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και να ελαχιστοποιηθούν ταυτόχρονα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

* Με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1152 επικαιροποιείται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο αναφορικά με τους βασικούς όρους της ατομικής σύμβαση. Ειδικότερα:
- Εξοπλίζεται κάθε εργαζόμενος με έγγραφη σύμβαση ή έστω με λεπτομερή έγγραφη ενημέρωση των βασικών όρων εργασίας του, εντός μίας εβδομάδας από την πρόσληψη (αντί του 2μήνου που ίσχυε μέχρι σήμερα). Έτσι, το αργότερο μία εβδομάδα μετά την πρόσληψη ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεστεί επιτυχώς και να αποδείξει όλα τα δικαιώματά του.

Διαβάστε περισσότερα στη «Βραδυνή της Κυριακής» που κυκλοφορεί το Σάββατο 26 Αυγούστου 2023 στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε επίσης