Υγεία

Εφημερίες: Αυξομειώσεις στα ποσά για γιατρούς και λοιπό προσωπικό

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεων η απόφαση της Μίνας Γκάγκα

Εφημερίες: Αυξομειώσεις στα ποσά για γιατρούς και  προσωπικού
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού υγείας κ. Μίνας Γκάγκα που υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίστηκαν τα ποσά των εφημεριών για το 2022 για τους γιατρούς και το λοιπό προσωπικό που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

Από τους πίνακες που αναρτήθηκαν διαπιστώνονται αυξήσεις στις περισσότερες περιφέρειες αλλά και μειώσεις των ποσών των εφημεριών σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

Ειδικότερα στους συνολικά 29.287 γιατρούς εκ των οποίων οι 24.132 είναι νοσοκομειακοί και οι 5.155 πρωτοβάθμιας φροντίδας θα διατεθούν για τις εφημερίες του 2022 συνολικά 254,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα 218,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τους γιατρούς των νοσοκομείων και τα 36,2 εκατομμύρια είναι για πληρωμές εφημεριών των ιατρών της Πρωτοβάθμιας. Επίσης για τους 64.001 λοιπό προσωπικό θα δοθούν 105,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα φαίνεται ότι το ποσό που αφορά τους νοσοκομειακούς γιατρούς, είναι μειωμένο στη 2η και στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) κατά 2.254.000 ευρώ και 273.000 ευρώ αντίστοιχα. Αυξάνονται, δε, στην 5η, 6η και 7η ΥΠΕ κατά 150.000, 662.290 και 160.000 ευρώ αντίστοιχα.

Εφημερίες νοσοκομειακών γιατρών

Φορέας

Αριθμός ιατρών

Κατανομή εφημεριών 2022 (ευρώ)

Νοσοκομεία 1ης ΥΠΕ

6.829

56.000.000

Νοσοκομεία 2ης ΥΠΕ

3.663

34.546.000

Νοσοκομεία 3ης ΥΠΕ

2.197

21.727.000

Νοσοκομεία 4ης ΥΠΕ

3.356

29.000.000

Νοσοκομεία 5ης ΥΠΕ

2.179

21.350.000

Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ

3.721

37.662.290

Νοσοκομεία 7ης ΥΠΕ

1.809

15.160.000

ΝΙΜΤΣ

185

1.800.000

Αιγινήτειο

68

320.000

Αρεταίειο

115

530.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

24.132

218.095.290

Στους γιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αυξάνονται τα κονδύλια: στη 2η ΥΠΕ κατά 1.001.000 ευρώ, στην 3η ΥΠΕ κατά 250.000, στην 5η ΥΠΕ κατά 800.000 και στην 7η ΥΠΕ κατά 50.000 ευρώ.

Εφημερίες γιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Φορέας

Αριθμός Ιατρών

Κατανομή εφημεριών (ευρώ)

Μονάδες ΠΦΥ 1ης ΥΠΕ

675

3.000.000

Μονάδες ΠΦΥ 2ης ΥΠΕ

820

5.451.000

Μονάδες ΠΦΥ 3ης ΥΠΕ

635

3.800.000

Μονάδες ΠΦΥ 4ης ΥΠΕ

860

7.000.000

Μονάδες ΠΦΥ 5ης ΥΠΕ

775

5.500.000

Μονάδες ΠΦΥ 6ης ΥΠΕ

950

8.900.000

Μονάδες ΠΦΥ 7ης ΥΠΕ

440

2.550.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

5.155

36.201.000

Στις άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα νοσοκομεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, τα ποσά περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Εφημερίες μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

ΥΠΕ

Αριθμός υπαλλήλων

Αριθμός υπερωριών

Κόστος (ευρώ)

1η ΥΠΕ

2.334

876.840

2.600.000

2η ΥΠΕ

18.070

722.800

2.345.000

3η ΥΠΕ

1.800

440.000

1.020.000

4η ΥΠΕ

1.464

361.608

1.350.000

5η ΥΠΕ

1.200

410.000

934.500

6η ΥΠΕ

1.500

700.000

2.500.000

7η ΥΠΕ

600

400.000

550.000

ΣΥΝΟΛΟ

26.968

3.911.248

11.299.500

Εφημερίες επιστημονικού προσωπικού νοσοκομείων

ΥΠΕ

Αριθμός υπαλλήλων

Ώρες εφημεριών

Κόστος (ευρώ)

1η ΥΠΕ

450

40.024

3.900.000

2η ΥΠΕ

363

41.996

2.339.000

3η ΥΠΕ

145

9.517

885.000

4η ΥΠΕ

172

14.810

1.100.000

5η ΥΠΕ

108

15.254

814.880

6η ΥΠΕ

231

31.323

2.198.600

7η ΥΠΕ

127

9.533

842.100

ΣΥΝΟΛΟ

1.596

162.457

12.079.580

Εφημερίες μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείων

ΥΠΕ

Αριθμός υπαλλήλων

Αριθμός υπερωριών

Κόστος (ευρώ)

1η ΥΠΕ

15.305

6.594.100

20.842.000

2η ΥΠΕ

10.279

5.018.626

15.275.000

3η ΥΠΕ

6.333

2.870.960

7.485.500

4η ΥΠΕ

8.147

3.492.569

9.296.600

5η ΥΠΕ

6.150

4.044.448

8.083.137

6η ΥΠΕ

10.840

5.012.792

14.789.488

7η ΥΠΕ

4.943

2.132.532

6.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

61.977

29.166.027

82.271.725

Δείτε επίσης