Υγεία

Μπόνους μετακίνησης για γιατρούς και λοιπό προσωπικό από το υπουργείο υγείας

Τι προβλέπει τροπολογία για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο

Μπόνους μετακίνησης για γιατρούς και λοιπό προσωπικό  από το υπουργείο υγείας
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Δελεαστικά οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς, το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό δίνει το υπουργείο υγείας σε όσους γιατρούς μετακινηθούν σε περιοχές εκτός έδρας τους, από την 1η Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σκοπός της τροπολογίας αυτής που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο για την σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται κυρίως την θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές. Το μπόνους που καλύπτει έναν μήνα αφορά γιατρούς και προσωπικό του ΕΣΥ καθώς και επικουρικούς.

Το ποσό που θα λάβουν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό είναι αρκετά μεγάλο και είναι πλέον του μισθού τους.

Όπως προβλέπεται στην τροπολογία του υπουργείου Υγείας ορίζεται ως μηνιαία αποζημίωση – πέραν του μισθού – 1.800 ευρώ για τους γιατρούς και 1.200 ευρώ για το λοιπό προσωπικό, ενώ το μέτρο μέχρι ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα η τροπολογία αναφέρει ότι:

Όσοι μετακινούνται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 24, του νόμου 3599/07 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.800 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του νόμου 4816/21, περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης ΥΠε.

Σε ότι αφορά την αποζημίωση, τις δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και την αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.

Το μπόνους που θα λάβουν δεν προσμετράται, στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ.

Πως θα γίνονται οι αιτήσεις

Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και κλάδο σε ιατρικό προσωπικό, αξιολογούνται από τις κατά τόπους Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά ΥΠε.

Μετά από την ανάρτηση σε κάθε ΔΥΠε του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη ΔΥΠε του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου εδαφίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Με απόφαση του διοικητή της ΥΠε ή με κοινή απόφαση των διοικητών των οικείων ΥΠε, δύνανται να μετακινούνται σύμφωνα με το παρόν και οι επικουρικοί ιατροί για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Μπόνους 1.200 ευρώ για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό ΕΣΥ

Για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό προβλέπονται να μετακινούνται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.200 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Και στην περίπτωση του λοιπού προσωπικού η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.

Ούτε και σε αυτήν την κατηγορία των εργαζομένων δεν προσμετράται, η αποζημίωση στο ανώτατο όριο αποδοχών.

Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Με απόφαση του διοικητή της ΥΠε ή με κοινή απόφαση των διοικητών των οικείων ΥΠε, δύναται να μετακινείται και το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Δείτε επίσης