Υγεία

Φαρμακευτικές εταιρείες: Οι εκκρεμότητες και η συνάντηση με το υπουργείο υγείας

Η επιστολή και τα αιτήματα

Φαρμακευτικές εταιρείες: Οι εκκρεμότητες και η συνάντηση με το υπουργείο υγείας
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Συνάντηση με τον υπουργό υγείας προκειμένου να επιλυθούν σοβαρά θέματα που αφορούν τα φάρμακα, ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου των φαρμακευτικών εταιρειών.

Ήδη μέσω επιστολής τους έχουν στείλει αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να λάβουν σαφείς απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία της αγοράς του φαρμάκου καθώς και στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σημειώνοντας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Ειδικότερα:

-Θετική Λίστα φαρμάκων: Δεν τηρείται ο νόμος για την συχνότητα αναθεώρησης της λίστας φαρμάκων που αποζημιώνονται, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που εκδίδεται Υπουργική Απόφαση για ένταξη ή απένταξη φαρμάκων.

-Διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων: Οι φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται μπροστά σε μια μη προβλέψιμη διαδικασία καθώς έχει καθιερωθεί η αναδρομική ισχύς των διαπραγματεύσεων πέραν της διάρκειας του εξαμήνου, για το οποίο χρεώνεται clawback.

Οι εταιρείες του κλάδου ζητούν να ανασταλεί για λόγους διασφάλισης στοιχειώδους επιχειρηματικής προβλεψιμότητας και λειτουργίας η αναδρομικότητα, καθώς οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις έκδοσης των πραγματικών χρεώσεων επιστροφών, ακόμα και πέραν τής ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους.

- Κατάργηση ειδικών χρεώσεων υπέρ τρίτων στα Νοσοκομεία: Οι εταιρείες με επιστολή από τα τέλη του περασμένου Δεκέμβρη έχουν ζητήσει την κατάργηση των ειδικών κρατήσεων υπέρ τρίτων επί προμηθειών προς τα Δημόσια Νοσοκομεία.

-Επενδυτικό clawback: Το συγκεκριμένο κίνητρο κάτω από το θεσμό του RRF δεν απόδωσε για τις Κλινικές Μελέτες, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί άλλη πηγή χρηματοδότησης.

-Λειτουργία Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης: Αν και η εν λόγω επιτροπή τυπικά επανδραστηριοποιήθηκε, οι φαρμακευτικές εταιρείες αναφέρουν ότι θα πρέπει να συζητηθεί η μορφή λειτουργίας της, ώστε να είναι αποτελεσματική ως φορέας παραγωγής προτάσεων.

Δείτε επίσης