Υγεία

Ψηφιακή εποχή στο σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία

Πώς θα συνδεθούν μεταξύ τους, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας

Ψηφιακή εποχή στο σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στην διασύνδεση όλων των νοσοκομείων μεταξύ τους, αλλά και των οργανισμών και υπηρεσιών υγείας με ψηφιακό τρόπο μέχρι τα τέλη του 2023, στοχεύει το υπουργείο υγείας.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλαχθούν όλα τα αναχρονιστικά πληροφοριακά συστήματα των περισσοτέρων από τα 130 νοσοκομεία της χώρας και να αντικατασταθούν από νέα εξελιγμένα και σύγχρονα κα ψηφιακά μηχανήματα.

Μέχρι σήμερα και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει δυστυχώς τα νοσοκομεία δεν έχουν καμία μεταξύ τους διασύνδεση.

Στον προγραμματισμό του υπουργείου υγείας είναι μέχρι τέλη του χρόνου ανεξαρτήτου εκλογών, να ψηφιοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες υγείας .

Βασικός στόχος είναι να διασυνδεθούν και τα 130 δημόσια νοσοκομεία της χώρας ώστε να μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ψηφιακά τις ιατρικές πληροφορίες των ασθενών μέσα από «κλειδωμένους» ατομικούς φακέλους.

Άλλωστε σήμερα νοσοκομεία που απέχουν ακόμη και λίγα μέτρα μεταξύ τους «μιλούν» άλλες γλώσσες ψηφιακές, αφού κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα έχει επιλέξει το δικό του πληροφοριακό σύστημα.

Η διασύνδεση μεταξύ τους, όσο και με τον Εθνικό Ψηφιακό Φάκελο, είναι το επόμενο σημαντικότερο βήμα που θα υλοποιηθεί με το έργο» σημειώνει το υπουργείο Υγείας στους στόχους του μέχρι το τέλος του έτους.

Στο πρόγραμμα να γίνει ψηφιακός και ο ΕΟΠΥΥ

Πέραν των νοσοκομείων επιχειρείται να ψηφιοποιηθεί και ο ΕΟΠΥΥ ένας οργανισμός που εξυπηρετεί πάνω από 30.000 συμβεβλημένους παρόχους έχοντας αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε πλήθος ψηφιακές εφαρμογές, σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας.

Με την υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θα ολοκληρώσει ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών που εκτελεί και θα είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πράξεις που θα υποβληθούν, να ελέγχει και να εγκρίνει δαπάνες, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί.

Στα σχέδια του υπουργείου υγείας είναι το δεύτερο τρίμηνο του έτους που διανύουμε να δημιουργηθεί ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα για τη διαχείριση του καρκίνου. Ειδικότερα το σχέδιο περιγράφει ότι θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καρκίνου για την παρακολούθηση των νεοπλασιών και την εφαρμογή πρωτοκόλλων.

Παράλληλα θα υπάρξει μια εθνική ψηφιακή υποδομή για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών σε αλληλεπίδρασή με το σύστημα υγείας ενώ αναμένεται να βοηθήσει τους γιατρούς να προχωρήσουν σε έγκαιρες και υψηλής ποιότητας θεραπευτικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το σύστημα θα εγκατασταθεί συνολικά σε δώδεκα ογκολογικά νοσοκομεία τα οποία θα διασυνδεθούν με στόχο την αποτελεσματική ενοποίηση και την ασφαλή ανάλυση δεδομένων για το σύνολο των ογκολογικών ασθενών.

Δείτε επίσης