Υγεία

Οικονομική ενίσχυση σε Προσωπικούς Γιατρούς και Ιδιωτικές δομές για εγκατάσταση λογισμικού

Στόχος η ηλεκτρονική πρόσβαση τους στον Ατομικό Φάκελο Υγείας- Πως θα γίνει η αίτηση

Οικονομική ενίσχυση, Voucher, Προσωπικοί γιατροί, Ιδιωτικές δομές, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Οικονομική ενίσχυση μέσω Voucher, των προσωπικών γιατρών και των ιδιωτικών δομών υγείας, με σκοπό να καλυφθεί σημαντικό ποσό της δαπάνης, που αφορά την αγορά και εγκατάσταση λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, αποφάσισε το υπουργείο υγείας.

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση των Προσωπικών Γιατρών, αλλά και των ιδιωτικών Δομών Υγείας, ως προς το κόστος εγκατάστασης λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό τη διασύνδεση τους με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων- Νοσηλειών – Εξετάσεων, το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι γιατροί ιδιώτες και δημόσιοι για το Voucher ενίσχυσης

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σχετική τροπολογία, δικαιούχοι του προγράμματος «Διασύνδεσης Προσωπικών Ιατρών και Ιδιωτικών Δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with NDHR») είναι οι προσωπικοί ιατροί, οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά ιατρεία ή οδοντιατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει μεταξύ άλλων να δώσει ένα ακόμη κίνητρο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενισχύσουν τον ψηφιακό εξοπλισμό τους, με τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον ασθενή.

Σε ότι αφορά την κάλυψη του κόστους αυτού του προγράμματος που θα ψηφιστεί από την Βουλή στο σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου ψηφιακής ανάπτυξης, αυτή θα γίνει μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Τρόπος εξαργύρωσης του Voucher

Από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν τους παρόχους που θα αναλάβουν την υλοποίηση των απαιτούμενων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών από το Μητρώο Παρόχων.

Οι πάροχοι που επιλέγονται υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Κάθε πάροχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την επιχορήγηση.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα θα καθοριστούν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Δείτε επίσης