Υγεία

Υπουργείο Εργασίας: Και οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα θα δικαιούνται μια έξτρα μέρα άδεια για εξετάσεις

Τι αναφέρει η σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε για τις γυναίκες που θέλουν να επισκεφτούν τον γυναικολόγο τους

Υπουργείο εργασίας, Ιδιωτικός τομέας, Γυναίκες, Έξτρα μέρα, Άδεια, Τροπολογία,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Μετά τις γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα πλέον και αυτές που απασχολούνται στον ιδιωτικό, θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν μια ημέρα έξτρα άδεια προκειμένου να πηγαίνουν στον γιατρό για γυναικολογικές εξετάσεις.

Η απόφαση είναι οριστική καθώς ψηφίστηκε η σχετική τροπολογία από την βουλή και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, καθώς στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε το άρθρο που δίνει την δυνατότητα στις εργαζόμενες γυναίκες του ιδιωτικού τομέα να λαμβάνουν μια μέρα έξτρα άδεια για να επισκέπτονται τον γυναικολόγο τους.

Αναφέρουμε ότι η άδεια για εξετάσεις ισχύει πολλά χρόνια για τις γυναίκες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα και διευκρινίζεται ότι αυτή η ημερήσια άδεια είναι κανονικά μετ΄ αποδοχών.

Στόχος της τροπολογίας σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, είναι η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τι αναφέρει η τροπολογία η τροπολογία του υπουργείου εργασίας για την έξτρα μέρα άδειας

Στο άρθρο 96 του νέου νόμου επισημαίνεται ότι τροποποιείται το άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου, στο σημείο που αφορά τις προγεννητικές εξετάσεις και τον γυναικολογικό έλεγχο.

Έτσι προβλέπονται τα εξής:

Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.»

Παράλληλα στην ίδια τροπολογία έχει συμπεριληφθεί και σχετικό άρθρο για την απρόσκοπτη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, με τη συνέχιση της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτές από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε αυτές τις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Λειτουργίας του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας, το Παρατηρητήριο για την ισότητα των φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ.

Δείτε επίσης