Υγεία

ΕΟΦ: Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 26 εμβόλια –Στόχος η επάρκεια της ελληνικής αγοράς

Τι επισημαίνει το έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

ΕΟΦ, Εμβόλια, Παράλληλες εξαγωγές, Απαγόρευση,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Στην απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών συνολικά 26 εμβολίων, προχώρησε με σημερινή του απόφαση ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ενημερώνοντας τα τελωνεία, τις φαρμακοβιομηχανίες τους φαρμακευτικούς και ιατρικούς συλλόγους, αλλά και τις υγειονομικές περιφέρειες πανελλαδικά.

Η απόφαση της προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών ξεκινά από την Κυριακή 14 Μαΐου, και έχει ως στόχο την επάρκεια των εμβολίων στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για εμβόλια που αφορούν την ηπατίτιδα Α και Β, τον πνευμονιόκοκκο, την πολυομυελίτιδα, τον τέτανο, την γρίπη, την διφθερίτιδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 14 Μαΐου και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεότερη απόφαση του ΕΟΦ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων. Καλούνται οι Φαρμακαποθήκες να δηλώσουν στον ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα συγκεκριμένα εμβόλια.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Εξαιρείται η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς την Κύπρο ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας/τοπικούς αντιπροσώπους ή τους εξουσιοδοτημένους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της ελληνικής και της εταιρίας του εξωτερικού.

Η απόφαση του ΕΟΦ για την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών των 26 εμβολίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Προσωρινή Απαγόρευση των Παράλληλων Εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν λόγω εμβολίων στην αγορά, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή με απόφαση κατ’ εξαίρεση κυκλοφορίας με ξενόγλωσση επισήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.

Εξαιρείται η διακίνηση φαρμάκων από ή μέσω Ελλάδας προς την Κύπρο ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., όταν αυτή γίνεται από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας/τοπικούς αντιπροσώπους ή τους εξουσιοδοτημένους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης και προβλέπεται ρητά σε σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής και της εταιρίας του εξωτερικού.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ 14.5.23 και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεότερη απόφαση του ΕΟΦ.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Καλούνται οι Φαρμακαποθήκες να δηλώσουν στον ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα εμβόλια, σε μορφή EXCEL στο e-mail pakaep@eof.gr εντός 3 ημερών

H παρούσα απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικής διακίνησης αντικαθιστά και καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικής διακίνησης που αναφέρεται σε εμβόλια. Δεδομένου ότι η παραγωγή των εμβολίων είναι πολύπλοκη, χρονοβόρα & περιορισμένη, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε με σύνεση και φειδώ, την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε κατά την οποία παρατηρείται μετακίνηση πληθυσμών (π.χ. προσφύγων) λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και πιθανή διάδοση μολυσματικών ασθενειών καθώς και αυξημένες πανευρωπαϊκές ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων».

Δείτε επίσης