Υγεία

Υπ. Υγείας: Υποχρεωτική η ενημέρωση καταναλωτών για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Τι αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη

Νερό, Ειρήνη Αγαπηδάκη,
Αρθρογράφος: Vradini.gr
Από Vradini.gr

Υποχρεωτική η ενημέρωση των καταναλωτών πόσιμου νερού για την ποιότητα του.

Με εγκύκλιο που απέστειλε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και την ΕΔΕΑ, τους κάνει σαφές την υποχρεωτική ενημέρωση σε σχέση με τους ποιοτικούς δείκτες του πόσιμου νερού, που οφείλουν και πρέπει να παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να είναι προσβάσιμες διαδικτυακά, κατά τρόπο εξατομικευμένο και φιλικό προς τον χρήστη.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το σκεπτικό της Οδηγίας, έγκειται στο ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες με άλλα μέσα, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος. Σκοπός είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νερό που τους παρέχεται, καθώς και στις υπηρεσίες ύδρευσης και θα πρέπει να οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης του νερού της βρύσης ως πόσιμου.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου υγείας

Οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης υποχρεούνται να διαθέτουν στους καταναλωτές επαρκείς, επικαιροποιημένες πληροφορίες, τηρουμένης παράλληλα της ισχούουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα άτομα στα οποία παρέχεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες τακτικά, και τουλάχιστον μια φορά ανά έτος (με τον λογαριασμό τους ή με ψηφιακά μέσα):

Μικροβιολογικές και χημικές παράμετροι, περιλαμβανομένων των ενδεικτικών παραμέτρων.

Την τιμή του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ανά λίτρο και ανά κυβικό μέτρο.

Τον όγκο του νερού που καταναλώνεται από το νοικοκυριό, τουλάχιστον ανά έτος ή ανά περίοδο τιμολόγησης, μαζί με τις ετήσιες τάσεις για την κατανάλωση των νοικοκυριών.

Σύγκριση της ετήσιας κατανάλωσης νερού του νοικοκυριού με τη μέση κατανάλωση των νοικοκυριών.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Οι φορείς ύδρευσης πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές σύνδεσμο προς ιστότοπο, όπου θα παρέχονται επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα του νερού.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα παρακολούθησης για μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα παρακολούθησης δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερα του ενός έτους.

Μεταξύ των στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνονται και δεδομένα για τη σκληρότητα του νερού, ανόργανα στοιχεία, ανιόντα/κατιόντα διαλυμένα στο νερό (ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο).

Θα πρέπει, επίσης, να είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία σε περίπτωση υπέρβασης των παραμετρικών τιμών και τις συναφείς συμβουλές για την υγεία και την κατανάλωση.

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται και για την εκτίμηση κινδύνου του συστήματος υδροδότησης.

Οι υπηρεσίες ύδρευσης πρέπει να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο μείωσης της κατανάλωσης νερού και τον τρόπο αποφυγής κινδύνων για την υγεία από στάσιμο νερό.

Οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν ιστορικά δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του νερού σε χρονικό βάθος 10 ετών.

Δείτε επίσης