Γεωργιάδης: «Πολιτική μας απόφαση η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων»

Ενδεχόμενη κωλυσιεργία από πλευράς των τραπεζών, στην υλοποίηση του προγράμματος ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέσω των εγγυήσεων που θα λάβουν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, θα