Μπλόκο στην φοροδιαφυγή μέσω Airbnb | 4926393 scaled

Πρόστιμα από 5.000 ως 100.000 ευρώ για τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων που δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση και αποκρύπτουν στοιχεία προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή.

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στην φοροδιαφυγή που προκύπτει από τις συγκεκριμένου τύπου μισθώσεις, επιχειρεί να ελέγξει το τοπίο και προσδοκά σε έσοδα  που σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις θα φτάσουν τα 60 εκατομμύρια, ενώ οι πιο αισιόδοξοι προσβλέπουν σε ένα ποσό ακόμη και άνω των 400 εκατομμυρίων.

Ειδικότερα στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να ζητά εντός προθεσμίας, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το αν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι,  οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές (ιδιοκτήτες ακινήτων), για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα.

Η μη χορήγηση των στοιχείων, στον χρόνο και με τον τρόπο που θα ορίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  θα επιφέρει στις πλατφόρμες πρόστιμα που θα ξεκινούν από τις 30.000 και θα μπορούν να φτάσουν ακόμη και στις 100.000 ευρώ. Παράλληλα η μη ανταπόκριση τους στα σχετικά αιτήματα, θα συνεπάγεται την διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου  με καταστατική έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Η Φορολογική Διοίκηση μάλιστα, έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει στον ιστότοπο της κατάλογο ψηφιακών πλατφορμών στις οποίες έχουν επιβληθεί τέτοιες κυρώσεις.

Ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Aibnb, εφόσον δεν παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητά η ΑΑΔΕ, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρώ.