Bristol Myers Squibb: Έλαβε έγκριση από την ΕΕ για τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab

Στο σημαντικό κλινικό όφελος για τους ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab στο πλαίσιο της μελέτης CheckMate –743, εστίασε ο M.D., Ph.D., Τμήμα Ογκολογίας Θώρακα, Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Ολλανδίας και Πανεπιστήμιο του Λάιντεν  Paul Baas(φωτό), ύστερα από πολλά χρόνια μικρής προόδου στη θεραπεία του κακοήθους μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα.

Η Bristol Myers Squibb πρόσφατα ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεγχείρητο κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα.

Για να προσθέσει ότι : «Με την έγκριση του συγκεκριμένου συνδυασμού διπλού ανοσοαποκλεισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ασθενείς και οι γιατροί θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους μία νέα θεραπευτική επιλογή, η οποία έχει δείξει σημαντική βελτίωση της επιβίωσης και επιτρέπει πλέον την καλύτερη διαχείριση της ανθεκτικής αυτής νόσου».

Η  απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -743, την πρώτη και μοναδική θετική μελέτη Φάσης 3 που αφορά ανοσοθεραπεία ως πρώτης γραμμής θεραπεία κακοήθους μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα.

Η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη συνολική επιβίωση (OS) με τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab έναντι χημειοθεραπείας (πεμετρεξίδη και σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη) στο σύνολο των τυχαιοποιημένων ασθενών.

Επιπρόσθετα, το προφίλ ασφάλειας για τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumabως πρώτης γραμμής θεραπεία του κακοήθους μεσοθηλιώματος του υπεζωκότα ήταν διαχειρίσιμο, βάσει των καθιερωμένων πρωτοκόλλων διαχείρισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Επίσης, το προφίλ ασφάλειας ήταν αντίστοιχο με εκείνο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες του εν λόγω συνδυασμού σε άλλους τύπους όγκων.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος, επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης καρκίνου του θώρακα της Bristol Myers Squibb  Abderrahim Oukessou(φωτό), σημείωσε πως :

«Η έγκριση του συνδυασμού nivolumab με ipilimumab από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας βήμα για την αντιμετώπιση των ακάλυπτων αναγκών των ασθενών με κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα.

 Στη μελέτη CheckMate -743, ο εν λόγω συνδυασμός διπλού ανοσοαποκλεισμού έδειξε κλινικά ουσιαστική βελτίωση της επιβίωσης έναντι της καθιερωμένης θεραπείας, με 41% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumabνα παραμένουν εν ζωή στα δύο έτη, σε σύγκριση με μόλις 27% των ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία».

Κατόπιν, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Women Against Lung Cancer in Europe Stefania Vallone, δήλωσε : «Το    μεσοθηλίωμα αποτελεί μια δύσκολη διάγνωση για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό συχνότητας εμφάνισης του μεσοθηλιώματος παγκοσμίως».

Για να συμπληρώσει: «Το μεσοθηλίωμα συχνά διαγιγνώσκεται δεκαετίες μετά την έκθεση του ατόμου σε αμίαντο. Για πολλά χρόνια οι ασθενείς είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση αυτής της επιθετικής μορφής καρκίνου. Η έγκριση της νέας θεραπείας μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς προσφέρει στους ασθενείς και τις οικογένειές τους ελπίδα για αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης. Ευχόμαστε να καταστεί σύντομα διαθέσιμη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

Η  απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει τη χρήση του συνδυασμού nivolumab με ipilimumab ως πρώτης γραμμής θεραπεία για το ανεγχείρητο κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνδυασμός έχει λάβει έγκριση σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πρόσθετες αιτήσεις για έγκριση βρίσκονται υπό αξιολόγηση από ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -743 περιλαμβάνουν, συνολική επιβίωση (OS) (πρωτεύον καταληκτικό σημείο):

Η θεραπεία με τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 26% (Αναλογία Κινδύνου [HR] 0,74, Διάστημα εμπιστοσύνης 96,6% [CI]: 0,60 έως 0,91· p=0,002), καταδεικνύοντας διάμεση συνολική επιβίωση 18,1 μηνών έναντι 14,1 μηνών για το καθιερωμένο πλατινούχο χημειοθεραπευτικό σχήμα.

Ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR): Το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) ήταν παρόμοιο στα σκέλη θεραπείας με τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab και με χημειοθεραπεία και ανήλθε σε 40% (95% CI: 34,1 έως 45,4) και 43% (95% CI: 37,1 έως 48,5), αντίστοιχα.

Διάρκεια ανταπόκρισης (DoR): Η διάρκεια ανταπόκρισης ήταν βελτιωμένη με τον συνδυασμό διπλού ανοσοαποκλεισμού (11,0 μήνες· 95% CI: 8,1 έως 16,5) σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία (6,7 μήνες· 95% CI: 5,3 έως 7,1).

Από τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab, το 32% εμφάνιζε συνεχιζόμενη ανταπόκριση στα δύο έτη (έναντι του 8% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη χημειοθεραπεία).

Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS):

Η διάμεση τιμή μεσοδιαστήματος χωρίς εξέλιξη της νόσου ή θανάτου ήταν 6,8 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab και 7,2 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία (HR: 1,00, 95% CI: 0,82 έως 1,21).

Ασφάλεια: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, που εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 10% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab, ήταν κόπωση (43%), διάρροια (31%), εξάνθημα (30%), μυοσκελετικός πόνος (27%), ναυτία (24%), μειωμένη όρεξη (24%), κνησμός (21%), δυσκοιλιότητα (19%) και υποθυρεοειδισμός (13%).

Σημειώνεται πως η μελέτη CheckMate -743 είναι μια ανοικτή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση του συνδυασμού nivolumab με ipilimumabσε σύγκριση με χημειοθεραπεία (πεμετρεξίδη και σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη), σε ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένο ανεγχείρητο κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα οι οποίοι δεν έχουν λάβει καμία προηγούμενη συστηματική θεραπεία ή παρηγορητική ακτινοθεραπεία εντός 14 ημερών από την έναρξη της θεραπείας (n=605).

Ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια, ενεργή αυτοάνοση νόσο, ενεργή μετάσταση στον εγκέφαλο ή πάσχοντες από νοσήματα που χρήζουν συστηματικής ανοσοκαταστολής, αποκλείστηκαν από τη μελέτη.

Στη μελέτη, 303 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν nivolumab 3 mg/kg κάθε δύο εβδομάδες και ipilimumab 1 mg/kg κάθε έξι εβδομάδες· 302 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν σισπλατίνη 75 mg/m2 ή καρβοπλατίνη AUC 5 σε συνδυασμό με πεμετρεξίδη 500 mg/m2, σε κύκλους διάρκειας 3 εβδομάδων για έξι κύκλους.

Η θεραπεία και στα δύο σκέλη συνεχίστηκε έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας ή, στο σκέλος της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab με ipilimumab, για διάστημα έως 24 μηνών. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση (OS) στο σύνολο των τυχαιοποιημένων ασθενών.

Πρόσθετα καταληκτικά σημεία αποτελεσματικότητας περιλάμβαναν την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) και τη διάρκεια ανταπόκρισης (DOR), που αξιολογήθηκαν βάσει Τυφλοποιημένης Κεντρικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια RECIST.

Στα διερευνητικά καταληκτικά σημεία της μελέτης περιλαμβάνονταν η ασφάλεια, η φαρμακοκινητική, η ανοσογονικότητα και τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα από τον ασθενή.

Το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα αποτελεί μία σπάνια αλλά επιθετική μορφή καρκίνου που αναπτύσσεται στο τοίχωμα των πνευμόνων και κατά κανόνα προκαλείται από την έκθεση σε αμίαντο.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται συνήθως με καθυστέρηση, με συνέπεια οι περισσότεροι ασθενείς να εμφανίζουν προχωρημένη ή μεταστατική νόσο και να έχουν γενικά πτωχή πρόγνωση.

Συγκεκριμένα, η διάμεση επιβίωση των ασθενών με προχωρημένο ή μεταστατικό κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία, ανέρχεται σε 12 έως 14 μήνες, ενώ το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης είναι περίπου 10%.

Υπενθυμίζεται ότι η Bristol Myers Squibb  εμπνέει ένα μοναδικό όραμα — να αλλάξει η ζωή των ασθενών αξιοποιώντας την επιστήμη. 

Στόχος της έρευνας που διεξάγει η εταιρία για τη θεραπεία του καρκίνου είναι να παρέχει  φάρμακα που δίνουν σε κάθε ασθενή τη δυνατότητα να ζήσει μια καλύτερη, υγιή ζωή, έχοντας αυξημένες πιθανότητες ίασης.

Με τη σημαντική επιστημονική τεχνογνωσία  και τις πρωτοποριακές πλατφόρμες ανακάλυψης νέων μορίων, διερευνά  εις βάθος κάθε πτυχή του καρκίνου και εξερευνά νέους ορίζοντες στην εξατομικευμένη ιατρική, αναπτύσσοντας θεραπείες που αλλάζουν το προσδόκιμο επιβίωσης για πολλούς ασθενείς.

Αναγνωρίζοντας ότι ο καρκίνος επηρεάζει με πολλούς τρόπους τη ζωή των ασθενών, έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται  σε κάθε πτυχή της υγειονομικής φροντίδας τους, από τη διάγνωση έως την επιβίωση

Η Bristol Myers Squibb εργάζεται  για να προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο, τη δυνατότητα να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.