Πεντάστερο το νέο Subaru Outback

Το νέο SubaruOutback πέτυχε τη μέγιστη συνο-λική βαθμολογία των πέντε αστεριών στις δοκιμές επιδόσεων ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων 2021. Kατέγραψε πολύ