Παρατείνεται η επταήμερη καραντίνα για επιβάτες εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα

Οι αεροπορικές οδηγίες για επταήμερη καραντίνα επιβατών εξωτερικού και περιορισμό διεθνών δρομολογίων παρατείνονται έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 ενώ με νέα οδηγία δεν