Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Επιχειρήσεις

Εκκλησία

Υγεία

Αυτοκίνητο

Το άρθρο της ημέρας

Άρθρογραφία

Συνεντεύξεις

Social Life με την Τίνα

Οικονομία

Το πιο «ύποπτα» και επιβαρυμένα με καταγγελίες διαφθοράς, κομματισμού και νεποτισμού ελεγκτικά Σώματα αποφάσισε να καταργήσει η κυβέρνηση, αφαιρώντας τη διοικητική τους αυτοτέλεια. Διαβάστε Περισσότερα

Eπανέρχεται η σύνταξη χηρείας στις περιπτώσεις εκείνες που διακόπηκε μετά τις 17 Μαΐου 2019, γιατί με βάση το προηγούμενο καθεστώς αυτή καταργούνταν εάν ο/η έμμεσος δικαιούχος ήταν κάτω των 58 ετών, άρα ήταν κάτω των 55 όταν προ 3ετίας απεβίωσε ο άμεσος ασφαλισμένος. Διαβάστε Περισσότερα

Αιχμή της νέας κυβερνητικής πολιτικής στην απασχόληση είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (από 20% στην κύρια σύνταξη, στο 15%). Είναι κάτι που εφαρμόστηκε μερικώς και το 2014, αλλά ανετράπη ακολούθως από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρμετρα, διογκώνοντας έτσι τη «μαύρη» -ανασφάλιστη εργασία. Διαβάστε Περισσότερα

Ο αφορισμός από τις ΗΠΑ του κινεζικού ομίλου υψηλής τεχνολογίας Huawei είναι η κορυφή του παγόβουνου στον εμπορικό πόλεμο Ουάσινγκτον – Πεκίνου που σοβεί τον τελευταίο χρόνο. Δεν είναι μόνο αυτή η εταιρία στην οποία έχει επιβάλει κυρώσεις το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου. Διαβάστε Περισσότερα

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των ακινήτων ξεπερνά κατά πολύ μία απλή μείωση της βαριάς παράλογης φορολογίας του ΕΝΦΙΑ. Διαβάστε Περισσότερα

Τηρώντας την προεκλογική της υπόσχεση η κυβέρνηση φέρνει αμέσως στη Βουλή, νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση όλων όσοι θέλουν να ενταχθούν στην περιβόητη ρύθμιση των «έως 120 δόσεων», που τελικά δεν προσέφερε ούτε 120 δόσεις αλλά περιελάμβανε και πολλές επιπλέον επιβαρύνσεις. Διαβάστε Περισσότερα

Στον διεθνή ρόλο της Ελλάδας, εστίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας  Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι πρώτος στόχος είναι η ενεργειακή συνεργασία με την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας   την αναγκαιότητα να αναδειχθεί η χώρα σε διεθνή ενεργειακό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή.  Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεων χηρείας, παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Αυτές αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στην άρση των ηλικιακών περιορισμών για τη χορήγηση σύνταξης, λόγω θανάτου και μετά την πρώτη τριετία από την επέλευση του χρόνου θανάτου, στη μείωση της χρονικής διάρκειας του έγγαμου βίου/συμφώνου συμβίωσης στα τρία έτη από πέντε από την τέλεση του γάμου/σύναψη συμφώνου συμβίωσης, προκειμένου να δικαιωθεί ο επιζών σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης τη σύνταξη, λόγω θανάτου και στην αύξηση του ποσοστού της χορηγούμενης σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης, παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Πώς χορηγούνται οι συντάξεις χηρείας σύμφωνα με υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες καταλαμβάνουν και δικαιούχους σύνταξης, λόγω θανάτου, που έχει επέλθει από τις 13 Μαΐου 2016 και στους οποίους έχει απονεμηθεί ή εκκρεμεί σύνταξη θανάτου:

1. Καταργείται το όριο ηλικίας που απαιτούνταν από το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, προκειμένου ο επιζών/μέρος συμφώνου συμβίωσης να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη θανάτου και μετά την πρώτη τριετία. Επομένως, από τις 17 Μαΐου 2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19), ο επιζών σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη, λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

2. Επανακαθορίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (δηλαδή από 17.5.2019), το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης, λόγω θανάτου, για τον επιζώντα σύζυγο/μέρος συμφώνου συμβίωσης στο 70% της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος.

Αναλυτικότερα, ο υπολογισμός του νέου ποσού του επιζώντος συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης έχει, ως εξής:
– Εάν υπάρχει μόνο επιζών ή μέρος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το 70%. Εάν ο γάμος/σύμφωνο συμβίωσης έλαβε χώρα, μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος και η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου- αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου/συμφώνου συμβίωσης – είναι μεγαλύτερη των 10 ετών, το ποσοστό για κάθε πλήρες έτος διαφοράς μειώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρ. 4Α του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

– Εάν υπάρχει, εκτός από τον επιζώντα και διαζευγμένος (με 10ετή γάμο), το ποσοστό του διαζευγμένου ορίζεται στο 25% του ποσού που δικαιούται ο επιζών σύζυγος, ήτοι 17,5% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος ή ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ποσοστά που δικαιούνται ο επιζών και ο διαζευγμένος σύζυγος ανακαθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4Α του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

– Εάν ο θανών καταλείπει ένα τέκνο, αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξης του. Εάν το τέκνο είναι αμφιτεροπλεύρως ορφανό και δεν δικαιούται σύνταξη από τους δύο γονείς, τότε λαμβάνει ποσοστό 50%.

Εάν ο θανών καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα, τότε:
Ι) Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή/και διαζευγμένος, στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει, μετά την αφαίρεση από το 100% της σύνταξης του θανόντος του ποσοστού 70% που δικαιούται ο επιζών ή/και ο διαζευγμένος (δηλαδή στα τέκνα επιμερίζεται το 30%).

ΙΙ) Εάν δεν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα πρόσωπα, εκτός των τέκνων, τότε έκαστο θα λάβει το 25% του ποσού της σύνταξης, αρκεί το άθροισμα των ποσοστών τους να μην υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος, οπότε και τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να επανακαθοριστούν αναλογικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4Β του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Διαδοχικές επαφές με τη διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) είχε τα τελευταία εικοσιτετράωρα η νέα υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Διαβάστε Περισσότερα

Στην καλή πορεία της αποκρατικοποίησης των ναυπηγείων της Σύρου, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΄Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ONEX Πάνο Ξενοκώστα, παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού Νίκου Παπαθανάση.  Διαβάστε Περισσότερα

Η βιογραφία του Κ. Μήτση

Social life με την Τίνα