Τουρισμός: Στόχος η προώθηση του μοντέλου της «γαλάζιας οικονομίας»

Η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου «τουριστικού προϊόντος» και η προώθηση του μοντέλου της «γαλάζιας οικονομίας» αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισμό, ανέφερε ο γενικός