Βρούτσης: «Για πρώτη φορά κατατίθενται αναλογιστική μελέτη και μελέτη επάρκειας συντάξεων»

Με την κατάθεση, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, της αναλογιστικής μελέτης για το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων, και

ΕΣΠΑ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις

Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.    Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως