Τα 885,8 εκατ. ευρώ, έφθασαν τα  κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), της ΔΕΗ  σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2020, έναντι 333,6 εκατ. ευρώ  το 2019, για το σύνολο του Ομίλου, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο αυξήθηκε  σε 19,1% από 6,8%, με τη  αύξηση  αυτή  να οφείλεται στην βελτίωση του μεικτού περιθωρίου. 

«Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση επιτεύχθηκε κυρίως λόγω εσωτερικών δράσεων όπως η καλύτερη διαχείριση του παραγωγικού μας δυναμικού με μείωση των εκπομπών C02 και του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ ενισχυτικά λειτούργησαν και εξωγενείς παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας λόγω και του covid-19 καθώς και η κατάργηση των ζημιογόνων δημοπρασιών ΝΟΜΕ», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ  Γιώργος Στάσσης.

Κατά τον ίδιο : «Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας και η μείωση του καθαρού χρέους κατά 0,4 δις. ευρώ  σε συνδυασμό με την στρατηγική επανατοποθέτηση της ΔΕΗ, συνέβαλαν στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της από τον οίκο Standard & Poor’s σε Β.

Επίσης, η αξιολόγηση για πρώτη φορά από την Fitch με ΒΒ-, τοποθέτησε την ΔΕΗ  σε μία νέα επενδυτική κατηγορία, καθιστώντας την πλέον προσβάσιμη σε μεγαλύτερο πλήθος επενδυτών.

Σε συνέχεια των παραπάνω αναβαθμίσεων, προχωρήσαμε πριν από ένα μήνα στην έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας συνολικού ύψους 775 εκατ. ευρώ με σημαντική υπερκάλυψη του αρχικού ποσού, η οποία αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολογιών υψηλής απόδοσης στην Ευρώπη με ρήτρα αειφορίας και η οποία ευθυγραμμίζεται με τη συνολική περιβαλλοντική στρατηγική μας.

Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να συνδυάσουμε την επιστροφή μας στις αγορές κεφαλαίου με την στρατηγική μας δέσμευση για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μας καθώς και με το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης απαιτήσεων έως 60 ημέρες, υπογράψαμε πρόσφατα επίσης τις συμβάσεις για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών, εξέλιξη που αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη εμπιστοσύνης στο πλάνο μας από μεγάλους διεθνείς επενδυτές.

Σημαντική πρόοδος υπήρξε στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης, με παύση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων Αμύνταιο 1 & 2 σύμφωνα με τον προγραμματισμό και δραστική μείωση των εκπομπών C02. Παράλληλα, θέσαμε τις βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου για τις ΑΠΕ.

Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων 230MW στην Πτολεμαΐδα, για τα οποία έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση με τη μορφή του project finance και είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του φωτοβολταΐκού πάρκου 50MW στην Μεγαλόπολη.

Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ μέσω της σημαντικής έκδοσης αδειών παραγωγής 2GW, της υποβολής

αιτήσεων για επιπλέον άδειες περίπου 600MW συμπεριλαμβανομένων και πλωτών φωτοβολταϊκών, ενώ αναπτύσσουμε κοιτάζουμε και τον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας δεδομένης της αύξησης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Εντός του 2020, θέσαμε τις βάσεις για την νέα αναμορφωμένη εμπορική μας δραστηριότητα, αλλαγή η οποία σηματοδοτήθηκε και από την παρουσίαση της νέας εταιρικής μας ταυτότητας.

Έχουμε ήδη εισαγάγει ένα νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια του 2021 σκοπεύουμε να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο.

Η πανδημία λειτούργησε στην ουσία ως επιταχυντής στη διαδικασία εισαγωγής και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και για την εμπορική μας δραστηριότητα στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Για το 2021, στόχος μας είναι να επαναλάβουμε τις επιδόσεις του 2020 σε επίπεδο επαναλαμβανόμενου EBITDA, σταθεροποιώντας την λειτουργική κερδοφορία και δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Εχουμε ήδη επιτύχει ένα σημαντικό μέρος των συνολικών στόχων που έχουμε θέσει για να μετατρέψουμε την ΔΕΗ  σε μια οικονομικά και  περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ενέργειας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού μας πλάνου».

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το 2020 κατά 282,3 εκατ. ευρώ ή 5,7% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 5.557 GWh ή 14,5%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς (7,1 ποσοστιαίες μονάδες) και της πτώσης της εγχώριας ζήτησης (κατά 6,7%).

Αντίθετα, η απώλεια μεριδίου αγοράς αντισταθμίστηκε εν μέρει από την θετική επίπτωση λόγω των αυξημένων εσόδων από Τέλη Χρήσης Δικτύου Διανομής και ΥΚΩ τα οποία εισπράττονται από τρίτους προμηθευτές.

Ειδικότερα, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το 2020, μειώθηκαν κατά 834,5 εκατ. ευρώ (ή κατά 18,1%) σε 3.763,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.598 εκατ. ευρώ το 2019, ως αποτέλεσμα των μειωμένων δαπανών για καύσιμα, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπών C02, της απουσίας της επιβάρυνσης από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ λόγω της κατάργησής τους, καθώς και λόγω της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας.

Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και τις παροχές μετά την συνταξιοδότηση, την επιστροφή από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, τις έκτακτες χρεώσεις για τον ΕΛΑΠΕ, το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ καθώς και από την εκκαθάριση ΥΚΩ προηγουμένων ετών.

Όσον αφορά τα λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές), το 2020 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,7% στις 54.752 GWh έναντι 58.660 GWh το 2019 ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, καταγράφηκε ακόμα μεγαλύτερη μείωση κατά 8% λόγω καιτης μείωσηςτων εξαγωγών των Τρίτων (μείωση κατά 1.111 GWh σε σχέση με το 2019).

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 68,7% το 2020 από 75,8% το 2019. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 66,8% τον Δεκέμβριο του 2020 από 71,7% τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 94,4% (από 97,5%) στην Υψηλή Τάση, 35,7% (από 52,6%) στη Μέση Τάση και 69% (από 73,4%) στη Χαμηλή.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου  ΔΕΗ κάλυψαν το 40,7% της συνολικής ζήτησης το 2020 (36,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 45,5% (41,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Συγκεκριμένα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 45,1% ή 4.696 GWh, λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου και υψηλότερων τιμών C02 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 20,3% ή κατά 1.447GWh, κυρίως λόγω του υπερδιπλασιασμού της σχετικής παραγωγής (κατά 119,4% ή 1.466 GWh) στο δ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ταυτοχρόνως, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες μειώθηκε κατά 13,7% ή 462 GWh λόγω των μικρότερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το 2020 σε σχέση με το 2019.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ κατά 19% ή 2.420 GWh, η οποία κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό την μείωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 22% ή 3.010 GWh