Βάσια Παπαδημητρίου Δικηγόρος  LLM- Διαμεσολαβήτρια- Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος 4640/2019 για τη Διαμεσολάβηση σε οικογενειακές, εμπορικές και αστικές υποθέσεις όπου τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση συμμετοχής των διαδίκων σε μια αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης πριν από την προσφυγή των διαδίκων στα δικαστήρια, 

Από 15/1/2020 ο νόμος 4640/2019 είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 6 για οικογενειακές υποθέσεις και συγκεκριμένα για τις διαφορές που προκύπτουν μετά τη διάλυση της έγγαμης συμβίωσης όπως για οικονομικά θέματα ή θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων.

Από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης εξαιρείται η λύση του γάμου καθόσον είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων όπως και το συναινετικό διαζύγιο που αποτελεί πλέον αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων. Από 15/3/2020 δε ακολουθεί η εφαρμογή του νόμου 4640/2019 για εμπορικές διαφορές που ξεκινάνε από άνω των 30.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ για την τακτική του Μονομελούς Δικαστηρίου και άνω των 250.000 ευρώ για το Πολυμελές Δκαστήριο όπως οι διαφορές που έχουν προκύψει από σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο,συκοφαντική δυσφήμηση, αδικοπραξία, απάτη, απειλή είναι μερικές από τις υποθέσεις που μπορούν να ενταχθούν.

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» με την προσδοκία της σημαντικής μείωσης του φόρτου εργασίας των Δικαστηρίων και την ταχύτερη, οικονομικότερη και πιο συμφέορυσα για τα μέρη επίλυση των διαφορών. 

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών στην αναζήτηση λύσης από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια διαφορά τους μέσω μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας και σε ουδέτερο τόπο με την παρουσία και τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου του Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για τις λεγόμενες «win-win situations», όπου όταν  επιλυθεί η διαφορά έχουν όφελος και οι δύο πλευρές.Στη διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ενεργεί ως καταλύτης και βοηθάει τα μέρη σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας την επίλυση της διαφοράς τους ακόμα και αν είχαν προηγηθεί προηγούμενες αποτυχημένες διαπραγματεύσεις είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε μεταξύ των δικηγόρων τους.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης η παρουσία των δικηγόρων είναι υποχρεωτική και πολύ σημαντική επειδή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας θα μπορούν να προσφέρουν τις νομικές τους συμβουλές. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αν και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία θα συντάξουν πρακτικό συμφωνίας που μπορεί να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο και μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός.

Είναι σημαντικό ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται υποχρεωτικά με επιτυχία σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως στην Αγγλία και τη Γερμανία με τεράστια αποτελέσματα στο χώρο της δικαιοσύνης. Στην Ιταλία δε πάνω από 250.000 υποθέσεις επιλύονται εξωδικαστικά με διαμεσολάβηση. Επίσης την υποχρεωτική εφαρμογή της διαμεσολάβησς έχουν δρομολογήσει να εντάξουν στο σύστημα της δικαιοσύνης τους και άλλες ευρωπαικές χώρες όπως η Ουγγαρία,η Κροατία και η Γαλλία. 

Αποτέλεσμα εικόνας για meditation images hand shaking