Τη διακοπή μαθημάτων σε 9 σχολεία του Δήμου Πρέβεζας, λόγω μεγάλου ποσοστού μαθητών που ασθενούν από την εποχική γρίπη, ανακοίνωσε με σχετική απόφασή του ο δήμαρχος της πόλης Νίκος Γεωργάκος.

Η διακοπή των μαθημάτων ισχύει από αύριο 29 έως και 31 Ιανουαρίου 2020.

   Τα σχολεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση είναι:

   * 9ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

   * Νηπιαγωγείο Καναλίου

   * Νηπιαγωγείο Ν.Σινώπης

   * Νηπιαγωγείο Ν.Σαμψούντας

   * Νηπιαγωγείο Λούρου

   * Νηπιαγωγείο Ν. Ωρωπού

   * Δημοτικό Σχολείο Ν.Σινώπης

   * Δημοτικό Σχολείο Ν.Ωρωπού

   * Δημοτικό Σχολείο Λούρου.