Παρακολουθείστε ζωντανά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας», του υπουργείου Οικονομικών.