€700 κοινωνικό μέρισμα θα λάβουν 300.000 νοικοκυριά | pireos91733

Όφελος περίπου 300.000 οικογένειες ή 953.000 άτομα θα δουν από τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Τα κριτήρια που υπάρχουν ευνοούν ασθενείς ομάδες του πληθυσμού και θα χορηγηθεί έκτακτη ενίσχυση 700 ευρώ ανά νοικοκυριό. Ουσιαστικά το νέο «κοινωνικό μέρισμα» είναι το ποσό που προέκυψε από την υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ φέτος. Με αυτό αυξάνεται το εύρος των παροχών του 2019 στο 1 δισ. ευρώ, και μόνο τώρα το μέρισμα είναι 175 εκατομμύρια.

Οι τέσσερις κατηγορίες δικαιούχων είναι οι εξής:

1. Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 19.140 νοικοκυριά

2. Οικογένειες με τουλάχιστον τον έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών) και τουλάχιστον ένα προστατευόμενο παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες. Πρόκειται για 163.778 νοικοκυριά.

3. Οικογένειες με τους δύο γονείς μακροχρόνια άνεργους, τουλάχιστον ένα παιδί και εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται και μονογονοεϊκές οικογένειες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 40.927 νοικοκυριά

4. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑμΕΑ έως 24 ετών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 25.632 νοικοκυριά.

Οι προϋποθέσεις για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 700 ευρώ είναι οι εξής:

Τουλάχιστον ο ένας από του δύο γονείς να διαμένει μόνιμα την τελευταία 10ετία στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτό θα προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις.

Και οι δύο γονείς να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και το άθροισμα των καταθέσεων και των μετοχών, ομολόγων κ.λπ. εντός της χώρας και στο εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών άφησε σαφείς αιχμές και για την προηγούμενη κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η έκτακτη ενίσχυση δεν υποκαθιστά την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης αλλά αποδεικνύει ότι η Ν.Δ. νοιάζεται για πολλούς», και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. όταν ανέλαβε βρήκε τα δημόσια ταμεία με κενό 396 εκατ. ευρώ.

«Το καλύψαμε, και όχι μόνο το καλύψαμε αλλά δημιουργήσαμε χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας επιπρόσθετο χώρο. Πόσος είναι ο χώρος; 1 δισ. ευρώ. Πάνω από 1 δισ. ευρώ μαζί με το μαξιλάρι ασφάλειας. Αυτό παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση για προεκλογικούς λόγους είχε ήδη μοιράσει το κοινωνικό μέρισμα ως 13η σύνταξη καλύπτοντας αυτό που θα έκανε τέλος έτους».

Όμως, το υπό συζήτηση νέο φορολογικό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, και ακόμη δέκα άξονες για την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων:

  • Μείωση φορολογίας εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα.
  • Μείωση φορολογίας εισοδήματος για τα Νομικά Πρόσωπα. Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019 για όλες τις επιχειρήσεις.
  • Ενίσχυση των εργαζομένων. Ειδικά σε εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις προβλέπεται χαμηλός φορολογικός συντελεστής.
  • Ενίσχυση της οικογένειας. Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές σε βρεφικά είδη.
  • Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
  • Επανεκκίνηση κλάδων της Οικονομίας.
  • Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης: εισάγεται δέσμη μέτρων για την προώθηση της χρήσης των ΜΜΜ και οικολογικών αυτοκινήτων.
  • Η ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Η ενίσχυση της διαφάνειας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.
  • Η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τη φορολογία και τις επιχειρήσεις.

ΜΕΡΙΣΜΑ 2018

ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ

Από 200 έως 1.200 ευρώ κυμάνθηκε πέρυσι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το κοινωνικό μέρισμα, και το έλαβαν 1,4 εκατ. νοικοκυριά.

Το ετήσιο εισόδημα για νοικοκυριά με ένα ενήλικο τέκνο ήταν έως τις 9.000 ευρώ και προσαυξανόταν κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος, και έως τις 27.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό έπρεπε να ήταν συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 125.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος (αντί 120.000 το 2017). Το όριο των 125.000 ευρώ προσαυξανόταν κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 185.000 ευρώ.

Δικαίωμα μερίσματος είχαν επίσης και όσοι διαβιούσαν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Στα εισοδηματικά κριτήρια προσμετρώνταν το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης -προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση- όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, όπως προέκυπτε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

Πρόνοια υπήρχε για όσους είχαν συμπληρώσει στις 30/11/2018 τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2018, καθώς δεν λαμβανόταν υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των 6 μηνών εντός του 2018.

Στην κινητή περιουσία περιλαμβανόταν το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., όπως προέκυπταν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Για να λάβει κάποιος το μέρισμα, η περιουσία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ έως και 27.000 ευρώ.

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος έπρεπε να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία 5 έτη.

Ο δικαιούχος όφειλε να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του 1 μήνα μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, είτε να ήταν συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να ελάμβανε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Του Νίκου Ρογκάκου

Από την Έντυπη Έκδοση