Στη μεγάλη ρευστότητα που έχουν οι τράπεζες,  εστίασε ο ο CEO της Εθνικής  Παύλος Μυλωνάς, επισημαίνοντας πως η ρευστότητα αυτή, πρέπει να φτάσει στους σωστούς παραλήπτες στη σωστή στιγμή, κατά την τοποθέτησή του,  στην «24η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση», στο συνέδριο του Economist.

«Μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της κυβέρνησης, θα διοχετευθούν στην αγορά δάνεια της τάξεως των 9 δισ. ευρώ», είπε ο κ. Μυλωνάς, αποκαλύπτοντας  πως «υπάρχει ρευστότητα, θα δώσουμε περισσότερες πιστώσεις όσο θα βελτιώνονται οι συνθήκες»

Ο ίδιος, σημείωσε ότι  «Το ζήτημα είναι ποιοι θα είναι επιλέξιμοι για να λάβουν τις πιστώσεις, δηλαδή πώς θα αξιολογήσουν το ρίσκο του κάθε πιστούχου οι τράπεζες» 

Συνεχίζοντας , υποστήριξε πως  το πρόβλημα των κόκκινων δανείων θα είναι διαχειρίσιμο,  διευκρινίζοντας  ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν γρήγορα, αλλά τα μέτρα να είναι απλά και όχι σύνθετα, λέγοντας πως «Μία από τις νέες προκλήσεις της πανδημικής κρίσης για τις τράπεζες είναι η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Η κρίση έχει μειώσει τους τζίρους των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα από τις τράπεζες, εξηγώντας  ότι  «οι τράπεζες δεν χρειάζονται περισσότερα κόκκινα δάνεια», κάνοντας λόγο για  τη διπλή διάσταση του θέματος της παροχής ρευστότητας στην Οικονομία.

Κατόπιν, ο CEO της ΕΤΕ, στάθηκε ιδιαιτέρως στη  μελέτη της Εθνικής,  με την εφαρμογή μοντέλου μικροπροβολών, για τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης που θα παρουσιαστεί εντός της εβδομάδος.

Μιλώντας για αυτή τη μελέτη που αφορά  20.000 επιχειρήσεις,  διαπιστώνει πτώση του κύκλου εργασιών τους κατά 50 δισ. ευρώ και συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 7,5%, λέγοντας πως «Οι επιχειρήσεις προχωρούν παράλληλα σε προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων και χρειάζεται να ενισχυθούν για τη στήριξη της απασχόλησης.

Είναι πολύ σημαντικό τα κονδύλια της κυβέρνησης να πάνε στις σωστές επιχειρήσεις, σε αυτές που έχουν την ανάγκη και στο βαθμό που την έχουν.

Όχι να δώσουμε πολύ σε όσες δεν χρειάζονται. Είναι κρίσιμο το πόσο σωστά θα κατανεμηθούν τα κονδύλια στις επιχειρήσεις».  

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μυλωνάς διεμήνυσε  ότι το πρόβλημα των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι διαχειρίσιμο, σημειώνοντας πως «Οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει αναστολές πληρωμών δόσεων δανείων και πολλοί δανειολήπτες δεν έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα αυτά.

Τα κόκκινα δάνεια βρίσκονταν στα 100 δισ. ευρώ και έχουν πέσει τώρα στα 60 δισ. ευρώ.

Η Εθνική έχει αυτή τη στιγμή μη εξυπηρετούμενα δάνεια 10 δισ. ευρώ», δίνοντας έμφαση στη συνεχή εγρήγορση των τραπεζών στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων. 

Καταλήγοντας ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, υπογράμμισε  ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε γενναίες μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα, τονίζοντας πως «Πολλές φορές γίνονται γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχουν προβλήματα π.χ. στο δικαστικό σύστημα που φτάνει στα όριά του.

Θα πρέπει να έχουμε γρήγορη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αλλά με μέτρα απλά και όχι σύνθετα», αναδεικνύοντας  τον συνδυασμό ταχύτητας και απλότητας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στην πράξη.